Siikajoen arosuohaukka taistelee lajinsa olemassaolon puolesta

Siikajoella pesii superharvinainen lintulaji, arosuohaukka. Siikajoella viitisen vuotta pesinyt harvinaisuus on Suomen ainoa varmasti tunnettu arosuohaukan pesintäalue. Suomen lisäksi laji pesii Euroopan unionin alueella vain satunnaisesti Romaniassa.

luonto
Arosuohaukka on harvinainen laji, jonka ainoa varmasti tunnettu pesimäpaikka on Siikajoella.
Petri Vainio

Suomen linnustoon viime vuosina uutena lajina vakiintunut arosuohaukka on todellinen harvinaisuus. Koko Euroopan alueellakin laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Suomen lisäksi laji pesii Euroopan unionin alueella vain satunnaisesti Romaniassa.

Suomessa arosuohaukasta on tehty havaintoja 2000-luvulla lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa, jossa arvioidaan pesivän muutamia pareja. Näistä ainoa varmistettu vakiintunut pesimäalue on Siikajoella.

Siikajoen arosuohaukkapariskunta on viiden vuoden aikana tuottanut yli 20 poikasta.

BirdLife Suomi on ilmaissut huolensa pesimäalueen kohtalosta, sillä Siikajoelle on suunniteltu tuulivoimapuistoja pesimäalueen tuntumaan.

Euroopassa kymmeniä uhanlaisia lajeja

BirdLife Internationalin johtama työryhmä julkisti keskiviikkona oman arvionsa eurooppalaisten lintulajien uhanalaisuudesta. Arviossa uhanalaisiksi todettiin koko Euroopan alueella yhteensä 67 lajia.

Suomen uhanalaisimpia lintulajeja ovat kultasirkku, kiljuhanhi ja kiljukotka. Uhanalaisiksi luokiteltujen lajien listalla on myös useita vesilintuja, kuten Euroopassa jo erittäin uhanalaiseksi luokiteltu haahka, jonka kanta on viime vuosina romahtanut.

Suojelun ansiosta ovat puolestaan esimerkiksi muuttohaukan ja valkoselkätikan kannat elpyneet, ja niinpä nämä lajit luokitellaankin Euroopassa nyt elinvoimaisiksi.