Intin pakolliset hartaudet taakse jäänyttä elämää

Varusmies voi halutessaan jättää kenttähartauden väliin torstaina Oulussa marssittavassa Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatissa. Aiemmin valinnanvapaus on koskenut vain kirkkoon kuulumattomia ja muiden kuin luterilaisen kirkon jäseniä.

Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Puolustusvoimain lippujuhlan hartauteen ei enää tarvitse osallistua, vaikka kuuluisi kirkkoon.

Kenttähartaus järjestetään Oulussa marssittavan paraatin katselmusosuudessa. Vapaaehtoisuuden vuoksi hartaus on sijoitettu poikkeuksellisesti katselmuksen loppuun.

– Etukäteen ilmoittautuneet ovat omana joukkonaan ja siirtyvät pois ruodusta ennen hartautta, sanoo kenttäpiispa Pekka Särkiö.

Ilmoitus on yksittäisen joukko-osaston ja varusmiehen välinen asia. Kukaan ei ollut vielä keskiviikkoiltaan mennessä ilmoittanut jäävänsä hartaudesta pois.

Kaikkiaan paraatissa on mukana 1 200 sotilasta.

Uudet ohjeet heinäkuun alokkaille

Pääesikunnan koulutusosastolla on valmisteltu joukko-osastoihin uusia ohjeita, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuussa. Uudella puolustusministerillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Kenttäpiispa Särkiön mukaan Puolustusvoimat vasta kokeilee uusia ohjeita.

Uusilla ohjeilla on vaikutusta lähinnä hartaustilaisuuksiin, jumalanpalveluksiin sekä opetukseen. Joukko-osastoissa on vakiintuneita sotilasjumalanpalveluksia kuten alokkaiden tulokirkot ja kotiuttamiskirkot sekä suurten juhlapyhien jumalanpalvelukset.

Näiden rinnalla on vaihtoehtoinen, eettistä toimintakykyä edistävä tilaisuus, joka ei sisällä uskonnonharjoitusta. Varusmiehet saavat valita, osallistuvatko jumalanpalvelukseen vai vaihtoehtoiseen tilaisuuteen. Tähän saakka käytännöt ovat vaihdelleet eri varuskunnissa.

Hartaustilaisuuksien ja eettisen opetuksen muotoja on pohdittu viimeisen vuoden aikana puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä. Puolustusministeriön johdolla toiminut työryhmä julkisti raporttinsa alkuvuodesta.  Uudet ohjeet ovat samansuuntaiset apulaisoikeusasiamies Jussi Pajunojan vuonna 2013 tekemän linjauksen kanssa.

Varusmiehistä noin 85 prosenttia on luterilaisen kirkon jäseniä, kaksi prosenttia muiden kristillisten kirkkojen ja yhdyskuntien jäseniä ja yksi prosentti muihin uskontokuntiin kuuluvia.