Kuopion havusellutehtaan toteutusvaihtoehdot puntariin

Arviointiohjelmassa Finnpulp esittelee tehtaan eri toteutumisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutusten arvioimista. Aiheesta järjestetään kesäkuun puolivälissä yleisötilaisuus Kuopiossa.

talous
Sorainen tontti kesällä.
Toni Pitkänen / Yle

Kuopion Sorsasaloon suunnitellun havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma on pantu vireille. Finnpulp on toimittanut ohjelman Pohjois-Savon ely-keskukselle, ja siinä esitellään tehtaan eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutusten arvioimista.

Suunnitelmissa esitetään muun muassa, että osa Savon Sellun toiminnoista yhdistetään osaksi Finnpulpin tehtaan prosesseja. Lisäksi tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Ligniiniä voidaan käyttää esimerkiksi vanerin valmistuksessa liima-aineena tai biopolttoaineena puupelletin sijasta.

– Tuo nollavaihto, eli ettei tehdasta rakenneta, ei ole tietysti meille mieluinen, mutta muut vaihtoehdot ovat aidosti tutkimuksen alla. Tuossa ligniinissä epäilyttää se, että sille on niin pienet markkinat eikä sille riitä kysyntää, projektijohtaja Timo Piilonen Finnpulpista kertoo.

Lausuntokierros alkaa

Ympäristövaikutusten arviointimenettely pitää sisällään sellutehtaan rakentamisen ja toiminnan arvioinnin lisäksi siihen olennaisesti liittyviä oheistoimintoja, kuten alueelle tarvittavien tie- ja raideyhteyksien sekä sähkönsiirtoverkon rakentamisen.

Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn ajan verkossa (siirryt toiseen palveluun) ja 9. kesäkuuta alkaen myös Kuopion valtuusto-virastotalolla, Siilinjärven kunnanvirastolla sekä Pohjois-Savon ely-keskuksessa.

Ely-keskus antaa oman lausuntonsa ohjelmasta elokuusta.

– Keskeistä tässä vaiheessa on saada monipuolisesti lausuntoja ohjelmasta. Tärkeimmät ovat Kuopio ja Siilinjärvi ja asiantuntijatahoista hyvin keskeinen on Tukes. Mutta ihan jokainen voi antaa lausuntonsa asiasta, mieluiten kirjallisena, Juha Perho Pohjois-Savon ely-keskuksesta toteaa.

Nollavaihto ei ole tietysti meille mieluinen, mutta muut vaihtoehdot ovat aidosti tutkimuksen alla.

Timo Piilonen

Arviointiohjelmaan liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Kuopion kaupungin valtuusto-virastotalon valtuustosalissa 16. kesäkuuta kello 18.00.

– Yleisötilaisuuden järjestäminen Siilinjärvellä on ollut myös puheissa ja se saatetaan vielä myöhemmin järjestää, Piilonen sanoo.

Varsinainen YVA-selostus valmistuu lokakuun lopussa. Ely-keskus antaa siitä lausuntonsa, ja tätä lausuntoa ympäristöviranomainen käyttää ympäristölupaa ja ympäristölupaehtoja harkitessaan.

Erityisesti pehmo- ja pakkauspaperin raaka-ainetuotantoon suunnitellun sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Puuraaka-aineen tarpeeksi on arvioitu noin 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.