Inhimillinen virhe vai tahallista huolimattomuutta? – Talvivaaran kuolemantapauksen oikeuskäsittely päättyi

Kainuun käräjäoikeus antaa ratkaisunsa Talvivaaran kaivoksella tapahtuneesta työtapaturmasta aikaisintaan kahden viikon kuluttua. Oikeuden on ratkaistava, voidaanko työntekijän kuolemassa osoittaa tahallisuutta vai onko kyse inhimillisestä virheestä.

Kotimaa
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.Heikki Rönty / Yle

Sotkamossa Talvivaaran kaivoksella vuonna 2012 tapahtuneen työtapaturman oikeuskäsittely on päättynyt. Oikeus pyrkii antamaan asiassa ratkaisun 18. kesäkuuta.

Torstaina oikeudessa kuultiin vielä syyttäjän, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja kahden puolustusasianajajan loppulausunnot.

Syyttäjä vaatii sakkorangaistusta Talvivaaran kahdelle silloiselle käyttöpäällikölle sekä yhdelle osastopäällikölle työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi Talvivaaralle vaaditaan 60 000 euron yhteisösakkoa.

Talvivaaran metallitehtaan alueella sattui maaliskuussa 2012 työtapaturma, jossa rikkivetypilveen joutunut työntekijä kuoli. Syyttäjän mukaan tehdasalueella havaitiin alkuvuonna 2012 useita korkeita rikkivetypitoisuuksia, joiden syy ei ole selvillä. Hänen mukaansa jo pelkästään työsuojelulaki asettaa työnantajan aktiiviseen toimimisvelvollisuuteen.

– Oikeuden katselmus alueella osoitti, että mittarit piippasivat eli päästöjä oli koko ajan. Kun tämä on tiedossa, niin henkilökohtaisen suojauksen on oltava erityisen korkealla ja siihen on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota, kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto totesi.

"Onnettomuus oli tapaturma"

Syyttäjä ja työsuojeluviranomainen eli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kritisoivat Talvivaaran toimintaa tapahtuma-aikana. Rikkivedyn syöttömäärää on jouduttu toisinaan säätelemään käsin, alueen eristys on ollut puutteellista, kuten myös suojavälineiden valvonta ja tiedottaminen alueen sisällä.

Puolustuksen mukaan syytteitä ei ole pystytty näyttämään toteen koko oikeusprosessin aikana. Työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittu, työympäristön ja työtapojen turvallisuutta on tarkkailtu, myös haitta- ja vaaratekijät on selvitetty ja tunnistettu.

Puolustuksen mukaan kukaan ei voinut ennakoida, että tunnollisena ja varovaisena tunnettu työntekijä lähtee yksin näytteenottokierrokselle ilman määräyksien mukaisia suojavarusteita.

– Onnettomuus aiheutui kalkkikivilietteen näytteenottoventtiilin auki jäämisestä. Oikeudessa on jäänyt selvittämättä, milloin ja miksi venttiili jäi auki. Hyvin ikävä onnettomuus oli tapaturma, sanoi asianajaja Kristiina Liljedahl.