1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Ulkomaat

"Naisten Viagra" askeleen lähempänä kaupallista myyntiä

Lääke tarvitsee vielä lisätestejä ja viranomaisten myöntämän myyntiluvan, ennen kuin sitä voidaan alkaa markkinoida.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston asiantuntijapaneeli suosittaa, että virasto antaa myyntiluvan ensimmäiselle naisten seksihaluja lisäävälle lääkkeelle. Paneelin mukaan naisten libidoa lisäävää lääkettä on kuitenkin vielä testattava ennen myynnin aloittamista, jotta voidaan varmistua lääkkeen turvallisuudesta.

Asiantuntijapaneeli päätyi puoltamaan Sprout Pharmaceuticalsin valmistavan lääkkeen myyntiä äänin 18–6. Vastaan äänestäneet ilmaisivat huolensa siitä, että aikaisemmissa kokeissa naisten seksilääke ei ole osoittautunut kovin tehokkaaksi, minkä lisäksi alkoholin kanssa nautittuna lääke on joissain tapauksissa johtanut koehenkilön verenpaineen laskuun tai pyörtymiseen.

Valtaosa asiantuntijapaneelin jäsenistä kuitenkin katsoi, että lääke auttaa seksihalujen puutteesta kärsiviä naisia, kunhan lääkettä vielä testataan ja huolehditaan reseptejä kirjoittavien lääkäreiden koulutuksesta. 

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto ei ole velvoitettu antamaan lääkkeelle myyntilupaa, vaikka asiantuntijapaneeli sitä suosittaa. Tavallisesti virasto kuitenkin toimii paneelin kehotuksen mukaisesti.