Sairaus voi yllättää nuorenkin – asiantuntijat: ennakoi taloudenhoitoasi

Toistaiseksi vielä harva suomalainen tekee edunvalvontavaltuutuksia, joihin voi kirjata miten esimerkiksi omia talousasioita hoidetaan sairauden sattuessa tai vanhuuden uuvuttaessa. Valtuutus kuitenkin helpottaisi asioiden hoitamista huomattavasti.

terveys
Käsi hamuilee seteliä lompakosta
Augustina Jämsä / Yle

Vielä harvat suomalaiset laativat vanhuutta tai sairautta ennakoivan edunvalvontavaltuutuksen.

Asiantuntijat kuitenkin kehottavat ennakoimaan vanhuutta tai mahdollista äkillistä sairastumista edunvalvontavaltuutuksella. Valtuutuksen tekemällä voi määrätä sopivaksi katsomansa luottohenkilön hoitamaan esimerkiksi omia talousasioitaan itse määräämällään tavalla.

Esimerkiksi Helsingissä valtuutushakemuksia lähetettiin maistraattiin viime vuonna vain toista sataa. Yleisempää on hakea itselleen edunvalvojaa tai edunvalvojan roolia.

Niin maistraatti kuin lainoppineetkin suosittelevat kuitenkin valtuutuksen tekemistä tämän sijaan. Edunvalvontaprosesseissa on riski siihen, että lähiomaisten kesken syntyy riitaa esimerkiksi edunvalvonnan tarpeesta. Prosessit myös käynnistyvät usein liian myöhään, eli vasta silloin kun ihminen ei esimerkiksi enää kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan.

– Esimerkiksi osa vanhan ihmisen lähipiiristä saattaa vastustaa edunvalvojan määräämistä. Suurin osa tapauksista etenee kuitenkin riidattomasti,toteaa Helsingin maistraatin henkikirjoittaja Kari Pöntinen.

Kuka tahansa täysi-ikäinen voisi jo ollessaan terve ja toimintakykyinen alkaa miettiä omaa tulevaisuuttaan siltä kannalta, että entä jos jotakin tapahtuu itselle.

Anna Tamminen

Edunvalvojan saamiseksi tai määräämiseksi vaaditaan aina lääkärin lausunto ja valvottavaksi ehdotetun oma tahto. Yleensä edunvalvoja määrätään hoitamaan kaikkia valvottavan talousasioita.

Ennakkoon tehty valtuutus on tarkempi

Etukäteen laadittuun edunvalvontavaltuutukseen voi kirjata hoidettavat asiat ja määräykset vielä yksityiskohtaisemmin ja täysin oman tahtonsa mukaan. Siiihen voi kirjata myös esimerkiksi asumiseen tai hoitoon liittyviä asioita, kun taas myöhemmin määrätty edunvalvoja keskittyy yleensä vain raha-asioiden hoitamiseen.

– Kuka tahansa täysi-ikäinen voisi jo ollessaan terve ja toimintakykyinen alkaa miettiä omaa tulevaisuuttaan siltä kannalta, että entä jos jotakin tapahtuu itselle, toteaa Muistiliiton järjestöjohtaja Anna Tamminen.

Yksi syy valtuutuksen tarpeelle voi olla esimerkiksi muistisairaus. Äkillinen elämänmuutos voi silti koskea myös nuorta ihmistä.

– Valtuutuksen voi tehdä nuorenakin, kunhan on täysi-ikäinen. Enemmän ehkä näkisin sen kuitenkin keski-ikään kuuluvana toimena, toteaa Tamminen.

Valtuutusta voi muokata elämän varrella

Toisen ihmisen virallisia asioita voi hoitaa myös valtakirjalla. Tämä kelpaa tositteeksi esimerkiksi Kela- ja vakuutusasioissa. Valtakirjan laatiminen vaatii kuitenkin tarkkuutta etenkin pankkiasioissa.

– Valtakirjan pitää olla tarkkaan yksilöity. Hyvin yleisluontoinen valtakirja esimerkiksi kaikkien pankkiasioiden hoitamiseen ei välttämättä riitä pankeille tositteeksi, sanoo Finanssialan Keskusliiton lakimies Eeva Lahikainen.

Niin ikään Lahikaisen mukaan ihmisen oikeusturvan kannalta parempi vaihtoehto olisi ennakkoon laadittu edunvalvontavaltuutus.

– On fiksua määritellä etukäteen se henkilö, jonka haluaa asioitaan hoitavan. Silloin voi myös rajata sitä, mihin asioihin haluaa valtuuttaa: arkipäivän asioihin vaiko esimerkiksi metsän myymiseen tai muihin suurempiin asioihin, Lahikainen toteaa.

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tavoin. Sen muotomääräykset ovat hyvin tiukkoja, ja siksi valtuutus suositellaan laatimaan asiantuntijan, esimerkiksi lainoppineen avustuksella.

Valtuutuksesta voi tehdä hyvinkin laajan. Talouteen ja hoivaan liittyvien asioiden lisäksi siihen voi kirjata esimerkiksi elämänarvojaan. Valtuutusta pääsee myös muokkaamaan elämän varrella ja tarvittaessa sen voi myös hävittää.

– Valtuutuksen voimaantulohan saattaa siirtyä vaikka parilla kymmenelläkin vuodella. Tuolloin näkemys siitä, kenen haluaa olevan edunvalvontavaltuutettunsa, voi muuttua, toteaa Tamminen.