1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Talvivaara

Odotettu tulos Talvivaaran päästömittauksista – vain sinkki ylittyi niukasti

Talvivaaran viime vuoden ympäristötarkkailun vuosiraportissa ei ole suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2013.

Talvivaara
Kivijärvi sijaitsee Talvivaaran eteläpuolella.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran tuoreesta ympäristötarkkailun vuosiraportista (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että muutokset vuoteen 2013 verrattuna ovat pienet.

– Tarkkailutulos on hyvin samanlainen. Positiivista on se, että sulfaatilla ei ole edelleenkään merkittävää vaikutusta. Kaivoksen lähijärvien tilat ovat pysyneet samoina, mutta Kivijärven pohjavesien metallipitoisuus on laskenut. Edempänä olevissa järvissä sulfaatin pitoisuus on nähtävillä mittauksissa, mutta ei kalastossa tai muissa vesieläimissä, Talvivaaran ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla mainitsee.

Hilla pitää myös positiivisena asiana, että Tuhkajoen taimenkanta on edelleen vahvistunut, ja taimenen kutu on onnistunut.

Myös Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön päällikkö Sari Myllyoja toteaa, että suuria muutoksia ei ole tapahtunut.

– Toki vuonna 2014 ei Talvivaarassa ole louhittu ja juoksutuksia on tehty miljoona kuutiota vähemmän, mutta lopputuloksissa ei ole juurikaan muutoksia. Alapuolisissa järvissä on kerrostumia, mutta ei merkittäviä muutoksia.

– Vesitilannehan on edelleen se mikä on, ja tilanne on haasteellinen, Myllyoja jatkaa.

Purkuvesipisteiltä saatujen tuloksien mukaan vain sinkin pitoisuudessa on pieni kuormituksen ylitys ympäristölupaan verrattuna.

– Sinkin ylitys johtuu häiriötilanteesta, mutta häiriö ei ole yltänyt vesistöihin asti. Luku on mitattu aivan purkupisteen kohdalta, Veli-Matti Hilla toteaa.

Hillan mukaan vuosiraportin tulokset olivat odotettuja eikä niissä ollut negatiivisia asioita. Kuormituksen pienentyminen ja vesien käsittelyjärjestelmän toimiminen tehokkaasti olivat odotettuja asioita.

Lue seuraavaksi