Suomen pankki laski: 40-tuntinen työviikko loisi talouskasvua ja parantaisi Suomen kilpailukykyä

Työn teettäminen olisi nykyistä edullisempaa, joten yritysten kannattaisi palkata nykyistä enemmän työntekijöitä, perustellaan Suomen pankin tänään julkaisemassa muistiossa.

talous
Sairaanhoitaja työtää sairaalasänkyä vuodeosaston käytävällä.
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Talouskasvu kiihtyisi, Suomen kilpailukyky paranisi ja vienti voimistuisi, jos työaikaa pidennettäisiin, kertoo Suomen pankin muistio (siirryt toiseen palveluun), joka tehtiin tammikuussa pankin sisäiseen käyttöön. Suomen pankki julkaisi sen tänään perjantaina Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) uutisoitua asiasta.

Muistiossa kuvaillaan tilannetta, jossa kaikkien työntekijöiden vuosityöaika pitenisi, mutta palkka ei muuttuisi. Näin keskimääräinen tuntipalkka alenisi. Siitä seuraisi työnkustannusten lasku. Suomen pankki perustelee, että näin yritysten kannattaisi palkata aiempaa enemmän työntekijöitä.

Pankin laskelma on tehty siten, että työntekijän vuosittainen työtuntimäärä olisi vuoden 2017 lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin Suomen pankin joulukuussa 2014 antamassa ennusteessa. Näin laskien työviikko pidentyisi 37,5 tunnista noin 40 tuntiin. Laskelmassa työajan oletetaan pidentyvän vähitellen vuoteen 2017 mennessä.

Laskelman mukaan nostosta seuraisi bruttokansantuotteen kasvu, joka olisi vuosittain yli 1,2 prosenttiyksikköä nopeampaa vuoteen 2021 saakka kuin pankin perusennusteessa. Bruttokansantuotteen taso olisi yli 11 miljardia euroa vuonna 2021.

Palkkoja olisi nostettava ennen pitkää

Muistiossa kuvaillaan pitkän aikavälin vaikutuksia. Pankin laskelmien mukaan tuotannon piristyminen näkyisi ennen pitkää myös sijoituksissa, tavallisten ihmisten kulutuksessa ja työllisyydessä. Siten myös julkisen talouden tasapaino kohenisi.

Palkkoja on kuitenkin nostettava jossakin vaiheessa. Se puolestaan heikentää jälleen kilpailukykyä ja hidastaa viennin kasvua, muistiossa kirjoitetaan.

Laskelmissa ei huomioida julkista sektoria ja siinä korostetaan, ettei kyseessä ole kannanotto työajan pidentämisen puolesta tai sitä vastaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ajaa yhteiskuntasopimusta suomalaisyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Eräs esitetyistä tavoista kohentaa kilpailukykyä on työajan pidentäminen ilman palkankorotuksia.