Vangit osallistuvat jumalanpalveluksiin selvästi muuta väestöä aktiivisemmin

Valtaosa vangeista arvioi itsensä uskonnollisiksi uudessa selvityksessä.

Kotimaa
Grafiikka vankien osallistumisesta jumalanpalvelukseen.
Yle Uutisgrafiikka

Suomen vankiloissa tuomiotaan istuvat osallistuvat jumalanpalveluksiin paljon aktiivisemmin kuin muu väestö. Tuoreen selvityksen mukaan puolet naisvangeista ja viidennes miesvangeista käy jumalanpalveluksessa kuukausittain, naisista viidennes jopa viikoittain. Useimpien vankien osallistuminen hengelliseen toimintaan on muuttunut huomattavasti verrattuna toimintaan ennen vankilaa.

Muurien ulkopuolella seurakunnan jäsenistä 1,6 prosenttia osallistui jumalanpalveluksiin viime vuonna viikkoa kohden laskettuna.

Kirkkohallituksen ja rikosseuraamuslaitoksen selvityksen mukaan yli puolet miesvangeista ja kaksi kolmasosaa naisvangeista sanoo olevansa uskonnollisia ja haluaa olla yhteydessä omaan uskontokuntaansa vankila-aikana. Selvityksen mukaan kolmasosa vangeista kokee vankeusaikana muutosta uskonnollisuudessaan, useimmiten hengellisyys tulee tärkeämmäksi tai arvot muuttuvat.

Vankiloissa on tarjolla runsaasti hengellistä toimintaa, jota vankilapappien ohella järjestävät eri kirkkokunnat ja herätysliikkeet. Miesvastaajista 71 prosenttia ja naisvastaajista 86 prosenttia koki papin tai diakonin läsnäolon vankilassa välttämättömäksi tai hyvin tarpeelliseksi.

Selvitykseen vastasi 310 miesvankia ja 103 naisvankia. Kyselyn vastausprosentti oli 54.

Suomen vankiloissa istui viime vuonna keskimäärin 2 500 vankia. Ensikertalaisia tuomituista oli reilu kolmannes.