Vihreät: Lipun häpäisy pysyköön rangaistavana – ainakin toistaiseksi

Sen sijaan jumalanpilkkaa koskeva pykälä saisi siirtyä historian lehdille.

Kotimaa

Vihreät haluaa poistaa rikoslaista niin sanotun jumalanpilkkapykälän. Sen sijaan samassa pykälässä olevaan uskonnonharjoituksen häiritsemisen kieltoon vihreät eivät halua puuttua. Oulussa päättynyt vihreiden puoluekokous hylkäsi myös aloitteen, jonka mukaan Suomen lipun häpäisemisestä ja turmelemisesta määrätyt rangaistukset poistettaisiin rikoslaista.

Puoluekokous linjasi, että keskustelua kansallisten symbolien tasa-arvoisesta kohtelusta tulee jatkaa. Yksi keino tasa-arvon saavuttamiseen olisi vihreiden mielestä sakkorangaistuksen poistaminen Suomen lipun turmelemisesta.

Lisäksi vihreät vaatii suomalaisia eläkeyhtiöitä luopumaan sijoituksistaan veroparatiiseihin sekä hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöihin viiden vuoden kuluessa.

Uusia sijoituksia veroparatiiseihin tai hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöihin ei saa vihreiden mielestä enää tehdä. Puoluekokous perustelee vaatimuksiaan muun muassa sillä, että nämä sijoitukset menettävät tulevaisuudessa arvonsa.

_Tarkennettu 7.6.2015 kello 17.02. kohtaa, jossa kerrotaan vihreiden haluavan poistaa rikoslaista uskonrauhan rikkomisen. Vihreät haluavat muuttaa vain jumalanpilkkaa koskevan kohdan. _