HUS epäonnistui kiireettömän hoidon järjestämisessä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tekemät järjestelyt kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseksi eivät ole nostaneet hoitoa terveydenhuoltolain edellyttämälle tasolle. HUS välttyi silti, jo kolmannen kerran, uhkasakon maksamiselta.

Kotimaa
Sairaalavaatteita Meilahden Kolmiosairaalassa.
Kalevi Rytkölä / Yle

HUS:n kamppailut kiireettömän hoidon järjestämisen kanssa jatkuvat. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antoi aiemmin uhkasakon HUS:lle, mutta Valviran määräyksistä ja tehdyistä toimenpiteistä huolimatta HUS ei ole saanut hoitoon pääsyä pysyvästi terveydenhuoltolain edellyttämälle tasolle.

HUS välttyi sliti uhkasakon maksamiselta, sillä hoitoon pääsyn sujuvuutta yritettiin parantaa viimeisen vuoden aikana eri yksiköissä.

Esimerkiksi lähetteiden käsittelyprosesseja on selkiytetty ja leikkaus- ja muita toimenpiteitä hankittu ostopalveluina hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Lisäksi silmätaudeilla ja esimerkiksi plastiikkakirurgiassa hoitojonoja on purettu iltaisin ja viikonloppuisin tehtävillä lisätöillä.

Toimenpiteistä huolimatta hoitoon pääsy ei toteudu vieläkään HUS:ssa terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. HUS:n maine on jälleen puntarissa ja epäonnistuminen kiireettömän hoidon järjestämisessä saattaa vähentää jäsenkuntien ulkopuolisten potilaiden lähettämistä ja hakeutumista HUS:n hoitoon.

HUS:n hallituksella on nyt edessään uuden suunnitelman laatiminen, jotta hoitoon pääsy lain mukaisten määräaikojen puitteissa toteutuisi lähitulevaisuudessa.