Saamelaiskäräjävaalit lähestyvät – Yle Sápmi kutsuu kaikki mukaan valmisteluihin

Yle Sápmi kutsuu kaikki mukaan valmistelemaan ensi syksyn saamelaiskäräjävaalien uutisointia. Mitä haluaisit tietää saamelaiskäräjäehdokkaista? Millaisilla kysymyksillä grillaisit heitä? Osallistu livechattiin keskiviikkona!

Yle Saame
Sámediggi 30.10.2014
Vesa Toppari / Yle

Suomen saamelaisten korkeimman poliittisen elimen, Saamelaiskäräjien, jäsenistö valitaan jälleen ensi syksynä.

21 jäsenestä ja neljästä varajäsenestä koostuvat Saamelaiskäräjät valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit järjestetään ensi syys-lokakuussa.

Ylen saamenkielinen toimitus, Yle Sápmi, valmistautuu jo täyttä häkää vaaleihin. Toimitus pyytääkin kuuntelijansa ja katsojansa mukaan valmistelemaan vaaliuutisointiaan.

Mitä haluaisit tietää saamelaiskäräjäehdokkaista? Millaisilla kysymyksillä tenttaisit heitä? Millaisia vaaliteemoja ja -lupauksia odotat näiltä vaaleilta?

Kaikille avoin livechat keskiviikkona

Yle Sápmi järjestää keskiviikkona 10.6.2015 kello 15–16 nettisivuillaan kaikille avoimen livechat-nettikeskustelun.

Jokaisella on mahdollisuus tuona aikana ehdottaa keskustelupalstalle kysymyksiään ja tuoda esiin ajatuksiaan ja vaatimuksiaan saamelaiskäräjävaaliehdokkaille. Yle Sápmi ottaa ehdotukset huomioon valmistellessaan vaalikäsittelyä.

Saamelaiskäräjävaalien aikataulu

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan postiäänestyksenä 7.9.–4.10.2015.

Ehdokasasettelusta laitetaan kuulutus kesäkuun aikana ja asettelu päättyy 7.8.2015. Saamelaiskäräjälain mukaan ehdokasluettelo on laadittava 21 päivänä ennen vaaleja eli viimeistään 17.8.2015. Ehdokasluettelosta kuulutetaan heti kun se on laadittu.

Vaalipäivän äänestys järjestetään sunnuntaina 4.10.2015 kaikissa saamelaisten kotiseutualueen kunnissa.

Yle Sápmi käsittelee vaaleja radio- ja tv-lähetyksissään sekä nettisivuillaan elokuun alusta lähtien.