Live chat dbm 15–16: Maid jearašit sámediggeevttohasain? Live chat klo 15–16: Mitä kysyisit saamelaiskäräjäehdokkailta?

Searvva Yle Sámi nuppi livechattii otne gaskavahku diibmu 15-16 ja muital, makkár gažaldagaiguin čavggahivččet sámediggeválgaevttohasaid boahtte borgemánus. Osallistu Yle Sápmin järjestämään toiseen livechattiin tänään keskiviikkona kello 15-16 ja kerro, millaisilla kysymyksillä grillaisit saamelaiskäräjävaaliehdokkaita ensi elokuussa.

Sápmi
Live chat 10.6.

Maid don hálidivččet diehtit sámediggeválgaevttohasain? Makkár gažaldagaiguin čavggahivččet sin? Makkár válgatemáid ja -lohpádusaid vuorddát?

Suoma sámediggeválggat lahkonit. Ođđa sámediggi válljejuvvo juohke njealját jagi ja čuovvovaš válggat dollojuvvojit boahtte čakča-golggotmánus.

Oassálastte buohkaide rabas neahttaságastallamii otne gaskavahku diibmu 15–16 ja muital, maid Yle Sápmi galggašii du mielas jearrat sámediggeevttohasain borgemánus. Sáhtát čállit chattii suoma- ja sámegillii. Yle Sámi doaimmaheaddjit oassálastet ságastallamii.

Yle Sápmi lágida chat-ságastallama oktavuođas diibmu 15–16 njuolggoradiosáddaga. Guldaleaddjiin lea vejolašvuohta riŋget studioi nummárii +358 40 760 2669.

Yle Sápmi lágidii vuosttas live chat -ságastallama sámediggeválggaid birra vahkku dassái gaskavahku. Ságastallan lea oaidninláhkai vuolábealde.

Mitä haluaisit tietää saamelaiskäräjävaaliehdokkaista? Millaisilla kysymyksillä tenttaisit heitä? Millaisia vaaliteemoja ja -lupauksia odotat näiltä vaaleilta?

Suomen saamelaisten korkeimman poliittisen elimen, saamelaiskäräjien, jäsenistö valitaan jälleen ensi syksynä. 21 jäsenestä ja neljästä varajäsenestä koostuvat saamelaiskäräjät valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit järjestetään ensi syys-lokakuussa.

Osallistu kaikille avoimeen nettikeskusteluun tänään keskiviikkona kello 15–16 ja kerro, mitä Yle Sápmin tulisi sinun mielestäsi kysyä saamelaiskäräjävaaliehdokkailta ensi elokuussa. Voit osallistua keskusteluun sekä suomen että saamen kielillä. Myös Yle Sápmin toimittajat osallistuvat keskusteluun.

Chattiin tulleita kommentteja käsitellään saman tunnin aikana myös Yle Sápmin suorassa radiolähetyksessä. Kuuntelijoilla on mahdollisuus soittaa lähetykseen numeroon +358 40 760 2669.

Yle Sápmi järjesti ensimmäisen live chat -keskustelun saamelaiskäräjävaaleista viikko sitten keskiviikkona. Viikon takainen keskustelu on luettavissa alapuolella.