Östersundomin rakentaminen jumittaa edelleen – luonto vai asuminen tärkeämpää?

Östersundomin Natura-alueet ovat edelleen esteenä Helsingin laajenemiselle idän suuntaan. Kaupunginhallitus jätti tänään maanantaina kokouksessaan mahdollisuuden avoimeksi myös sille, että valtioneuvostolta haetaan poikkeuslupaa rakentamiselle. Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ei vielä halua ottaa selkeää kantaa kiistassa.

Kotimaa

Helsingillä on kova halu kasvaa idän suuntaan. Väestöennusteen mukaan kaupungissa on vuoteen 2050 mennessä noin 260 000 uutta asukasta, joista neljäsosa asuu Östersundomin alueella.

Asumisen lisäksi Östersundomiin on visioitu houkuttelevaa sijaintipaikkaa muun muassa cleantech-alojen yrityksille. Yleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle voisi tulla 30 000 uutta työpaikkaa. Joukkoliikennejärjestelmä rakentuisi metron ja sen liityntäbussilinjaston varaan.

Suuret suunnitelmat voivat kuitenkin tyssätä ely-keskuksen lausuntoon, jonka mukaan kaava aiheuttaa merkittävää haittaa Natura-alueelle eli Mustavuoren lehdolle ja Östersundomin lintuvesille.

– Vakava varjo on tullut Östersundomin ylle eli Natura-alueiden vuoksi tulevat vaatimukset uhkaavat suunnitelman toteutumista. Kaikin tavoin on etsittävä tapaa, jolla kaupunki pääsee työssä eteenpäin, sanoo Helsingin Sdp:n puheenjohtaja Pilvi Torsti.

Luonnonsuojelulaki estää Östersundomin kaavaluonnoksen toteutumisen sellaisenaan, ellei kaupunki saa valtioneuvostolta poikkeuslupaa rakentamiselle.

Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät kuitenkaan halua tällaista poikkeuslupaa edes hakea. Nämä esittivät kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina, että koko menettelystä luovutaan. Vihreät ja Vasemmistoliitto kuitenkin hävisivät äänin 5-9, joten kaikki mahdollisuudet ovat vielä avoinna.

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ei vielä halua ottaa asiassa selkeää kantaa.

– Itse toivoisin, että tästä löytyisi sellainen vaihtoehto, että saamme tämän kaavan onnistumaan ilman, että se aiheuttaa Natura-alueille merkittävää haittaa. Joko supistetaan rakentamissuunnitelmia tai ryhmitellään niitä toisin. Täytyy pohtia myös sitä, olisiko kompensoivia alueita vai onko todella niin, että meillä ei ole muita vaihtoehtoja toteuttaa kaupungin jatkumista itään.

Kaupunki voi nyt edetä kaava-asiassa kolmella eri tavalla. Se voi hakea poikkeuslupaa valtioneuvostolta nykyisen kaavaluonnoksen toteuttamiselle, tai se voi tutkia mahdollisuuksia kaavan muuttamiselle siten, että Natura-alueille ei koituisi rakentamisesta merkittävää haittaa. Kolmas vaihtoehto on kiistää ely-keskuksen kaavasta antama lausunto, joka estää rakentamisen ilman valtioneuvoston lupaa.

Kolmannen vaihtoehdon toteutumiseen Sinnemäki ei kuitenkaan usko.

– Se ei ole kovin kehityskelpoinen, eikä kukaan ole siihen hirveästi kallellaan.

TARKENNUS klo 07:39: Äänestyksen hävinneitä puolueita tarkennettu.