1. yle.fi
  2. Uutiset

Raumalainen voimalaitos rikkonut lupaehtoja – dioksiinimyrkkyjä ilmaan

UPM:n tehdasalueella sijaitsevan Rauman Biovoiman voimalaitos on rikkonut mittauksissa toistuvasti ympäristöluvassa asetettuja dioksiinin ja furaanin raja-arvoja.

luonto
Rauman Biovoiman kierrätyspolttoainevarasto
Tapio Termonen / Yle

Rauman Biovoiman biovoimalaitos kärsii vakavista dioksiiniongelmista.

UPM:n tehdasalueella sijaitsevalta voimalaitokselta on päässyt useita kertoja lupaehtoja rikkova määrä supermyrkyksi luokiteltavia dioksiineja ja furaaneja ilmaan.

Laitosta valvovan viranomaisen, Ely-keskuksen ylitarkastajan Eljas Hietamäen mukaan päästö on ollut pahimmillaan kymmenkertainen lupaehtoihin verrattuna.

– Muutama ylitys on ollut. Ympäristöluvassa edellytettiin selvityksen tekemistä ja se on jätetty. Toiminnan harjoittaja tekee kesän aikana toimenpiteitä, joilla toivon mukaan näistä satunnaisista ylityksistä päästään eroon, Hietamäki kertoo.

Edessä voi olla kalliit investoinnit

Rauman Biovoima on lisännyt merkittävästi yhdyskuntajätteiden osuutta laitoksensa poltossa. Eljas Hietamäen mukaan on mahdollista, että laitoksen polttoaineen laatu on heikentynyt, jolloin sekajätteen mukana polttoon pääsee enemmän klooria, mistä dioksiinipäästö muodostuu.

– Se on tässä yhtenä toimenpiteenä selvittää, voiko polttoaineen laatua parantaa, Hietamäki sanoo.

Rauman Biovoima on jo investoinut laitoksella parempaan prosessin hallintaan. Dioksiinipäästön hallintaan keskittyneessä selvityksessä viimeisenä keinona esitetään aktiivihiilen syöttölaitteiston sekä letkusuodattimen rakentamista.

– Tämä investointi on verrattain kallis jo tehtyjen investointien lisäksi, selvityksessä todetaan.

Biovoima ei näe yhteyttä yhdyskuntajätepolttoon

Rauman Biovoiman mukaan yhdyskuntajätteen poltolla ei ole yhteyttä nyt kohonneisiin dioksiiniarvoihin. Yhtiö aikoo vaihtaa ainakin tukkeutuneita lämmönvaihdinyksiöitä, jotka saattavat sen mukaan olla päästöjen lähteenä. Myös polton laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

– Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti. Toimenpiteitä tehdään jo kesän aikana, lupaa toimitusjohtaja Timo Pitkänen.

Pitkäsen mukaan suurempia investointeja harkitaan, jos kesällä tehtävät toimet eivät helpota tilannetta. Seuraavan kerran ongelmia tuottanut kattila käynnistetään syksyllä. Pitkänen ei osaa arvioida, mikä vaikutus noin 10 miljoonan euron suodatininvestoinnilla olisi yhtiön talouteen.

Rauman Biovoima Oy:n omistavat Pohjolan Voima ja Rauman Energia. Se toimittaa energiaa UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle.

10.6.2015 klo 9.10. Jutun otsikointia muutettu Pohjolan Voiman vaatimuksesta. Heidän mukaansa kyseessä ei ole jätteenpolttolaitos, vaan biovoimalaitos, jossa poltetaan myös yhdyskuntajätettä rinnakkaispolttoaineena.

Lue seuraavaksi