Ruotsiin tuodaan vuosittain miljoonia tonneja jätettä

Ruotsiin on tuotava valtavat määrät jätettä, jotta maan jätteenpolttolaitoksilla riittäisi poltettavaa. Jätteen maahantuonti on huonosti valvottua. Välillä seassa on vaarallisia aineita.

talous

Ruotsin jätepolttolaitosten toiminta kasvaa nopeaa vauhtia. Ruotsalaiset eivät tuota riittävästi jätettä, jotta kaikille polttolaitoksille riittäisi polttoainetta, vaan maahan tuodaan yhä enemmän jätteitä ulkomailta.

Ruotsin televisio SVT (siirryt toiseen palveluun) on selvittänyt maahan tuotavan jätteen määrän. Määrä on vuoden 2005 jälkeen kasvanut vuosittain. Vuonna 2013 Ruotsiin tuli poltettavaa jätettä 2,14 miljoonaa tonnia, mikä oli 250 tuhatta tonnia edellisvuotta enemmän.

Jätettä tulee monista Euroopan maista, suurin osa Norjasta ja Britanniasta. Esimerkiksi brittiyrityksille ruotsalaiset jätteenpolttolaitokset ovat edullinen vaihtoehto.

EU:n säädösten mukaan käyttökelpoista jätettä ei saa enää haudata kaatopaikoille. Jätteen energiakäyttö on EU:n säädökset täyttävä tapa päästä eroon jätteistä. Yritykset maksavat polttolaitoksille, että ne ottavat jätteet poltettaviksi.

Jätteen laadun valvonta heikkoa

SVT:n tietojen mukaan jätteenpolttolaitokset valvovat heikosti ostamansa jätteen laatua ja alkuperää. Hyvin harva laitos valvoo esimerkiksi sisältääkö jäte mahdollisesti radioaktiivisia aineita.

SVT kertoo tapauksesta, jossa Norjasta tullut jäteöljy todettiin voimakkaasti radioaktiiviseksi. Haitallinen aines havaittiin Malmön polttolaitoksella, joka on yksi harvoista, joka tutkii raaka-aineen mahdollisen säteilyn. Henkilökunta joutui pukeutumaan säteilysuojavaatteisiin voidakseen käsitellä öljyä.

SVT:llä oli suuria vaikeuksia saada selville, mistä jäte oli peräisin. Polttolaitos oli ostanut aineen Bergenin lähellä toimivalta yritykseltä, joka paljastui vain välittäjäksi. Aineen varsinainen alkuperä ei selvinnyt koskaan.