1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Niukasta elämästä tulevaisuuden malli? Tutkimus etsii vaihtoehtoa kulutukselle

Joku tuottaa ruokaa itse, joku kierrättää ja elää resurssien niukkuudessa. Vapaaehtoisesti tai pakotettuna. Nyt tutkijat haluavat selvittää, voisiko vaatimattomasta elämästä saada mallia tulevaisuutta varten.

Tutkimusten mukaan kuluttajat pitävät selkeitä hintamerkintöjä tärkeinä. Kuluttajien mielestä selkeät merkinnät helpottavat hintojen vertailua, myös alennusmyynneissä. Kuva: Petri Ukura / Yle

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa etsitään talouskasvusta riippumatonta hyvinvointia. Vastauksia haetaan ihmisiltä, jotka ovat joutuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle eli niin sanotusti talouskasvun tuolle puolen. Heillä voi olla tutkijan mukaan kestävän kehityksen mukaisia elämänmalleja.

Kokkolan yliopistokeskuksen professori Aila-Leena Matthies kertoo, että jatkuvan kasvun aiheuttamiin ongelmiin etsitään ratkaisua niukan elämän mallin valinneiden tai siihen ajautuneiden konkreettisista vaihtoehdoista.

– Tällainen tieto on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeää. Se voi tarkoittaa toisenlaista arvottamista, jolloin kulutuksen tilalla on jotain muuta.

Matthies luettelee esimerkkejä toisenlaisesta arvottamisesta. Joku tuottaa ruokaa itse, joku kierrättää ja elää resurssien niukkuudessa, niin että luontoa ei tuhota. Monet ihmiset arvostavat hänen mukaansa enemmän vaellusmatkailua luonnossa kuin luksushotellia. Matthiesin mielestä hyvä esimerkki vaihtoehtoisesta elintavasta on kaupunkimaisen puutarhaviljelyn suuri suosio.

– On ajateltu, että kaikki haluavat kuluttaa, tai että tämänkaltainen hyvinvointivaltio edellyttää luonnon riistämistä ja jatkuvaa taloudellista kasvua. Me etsimme esimerkkejä siitä, onko toisenlainen vaihtoehto mahdollinen.

Selviytymismallit haussa

On myös tutkimuksia, joiden mukaan maapallon voi pelastaa laskemalla elintason 1970-luvun tasolle ja tasoittamalla vielä elintasoeroja.

On ajateltu, että kaikki haluavat kuluttaa, tai että tämänkaltainen hyvinvointivaltio edellyttää luonnon riistämistä ja jatkuvaa taloudellista kasvua.

professori Aila-Leena Matthies

– Tarkoitus ei ole ihannoida köyhyyttä tai ulkopuolisuutta, vaan kääntää ajatus niin päin, että nämä ihmiset ovatkin edelläkävijöitä. Heillä on konkreettisia arjen selviytymisen malleja, joilla on arvoa laajemminkin.

Tutkimustuloksia odotellaan jo kahden vuoden päästä. Silloin on kasassa eurooppalaisia malleja erilaisista elintavoista.

Toinen osa hanketta on selvittää, miten nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä eri maissa estää tai mahdollistaa toisenlaisten mallien toteuttamista. Tuloksena on toimenpidelista siitä, mitä nykyiselle kasvuun ja täystyöllisyyteen perustuvalle sosiaaliturvajärjestelmälle pitäisi tehdä, että kestävä elämäntapa olisi mahdollinen.