Kuopion sellutehtaan puuhamiehet: "Pari vuotta Äänekosken perässä olisi ihanteellinen tilanne"

Finnpulpin sellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin medialle tiistaina. Maailman suurinta havusellutehdasta puuhaava yhtiö toivoo, että tehdas käynnistyisi vuonna 2019.

Kotimaa
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta sellutehtaasta.
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta Finnpulpin biotuotetehtaasta.Finnpulp Oy

Kuopioon maailman suurinta havusellutehdasta suunnitteleva Finnpulp pitää järkevänä, että Äänekosken ja Kuopion investoinnit etenevät selkeästi eri aikataulussa.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt ovat jo alkaneet ja tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Finnpulpin tavoitteena on puolestaan käynnistää tehdas vuonna 2019.

Finnpulp esitteli tiistaina medialle juuri vireille tullutta tehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Finnpulpin mukaan kahden samantyyppisiä tuotteita valmistavan suurtehtaan aloittaminen yhtä aikaa ei olisi markkinoiden eikä puunhankinnan kannalta järkevää. Tämän lisäksi työntekijöiden löytäminen kahden tehtaan rakentamiseen yhtä aikaa olisi erittäin vaikeaa.

– Suomesta ei löydy asentajia kahteen tällaiseen projektiin yhtä aikaa. Esimerkiksi hitsareita ei riitä Suomessa tarpeeksi. Pari vuotta Äänekosken perässä olisi ihanteellinen tilanne, arvioi Finnpulpin tehtaan suunnittelusta vastaava johtaja Timo Piilonen.

Ligniinin hyödyntämistä biotuotteena pohditaan

Finnpulp pohtii ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana, kannattaako tehtaan ruveta jalostamaan puusta liuotettua ligniiniä biotuotteeksi.

Toinen vaihtoehto olisi, että ligniini poltettaisiin syntyvän jäteliemen mukana. Kyse on siitä, löytyykö ligniinille järkeviä markkinoita. Ligniiniä on käytetty aiemmin mm. vanerin liimausaineena.

– Todennäköinen käyttökohde on biopolttoaine. Iso kysymysmerkki on kuitenkin, löytyykö sille tarpeeksi suuria markkinoita. On vaikea löytää ligniinistä sellaista bulkkituotetta, joka soveltuisi suoraan tämän tyyppiselle yritykselle kuin Finnpulp, Piilonen pohtii.

Savon Sellu mukaan jätevedenpuhdistamoon ja polttoprosesseihin?

Finnpulp toivoo, että tontin naapurissa Sorsasalossa toimiva Savon Sellu lähtisi mukaan tehtaiden toimintojen yhdistämiseen. Finnpulpin näkemyksen mukaan Savon Sellun kannattaisi ainakin harkita Finnpulpin jätevedenpuhdistamon hyödyntämistä.

Savon Sellun oma puhdistamo on 60-luvulta ja yhtiön jätevedet olisivat Finnpulpin puhdistamossa noin 10 prosenttia koko jätevesimäärästä.

– Uskoisin, että siinä syntyisi tilanne, jossa molemmat voittaisivat, sanoo Timo Piilonen.

Savon Sellun toimitusjohtaja Juha Koukka ei vielä ota kantaa toimintojen yhdistämisen järkevyyteen, mutta pitää hyvänä, että mahdolliset synergiaedut selvitetään mahdollisimman laajasti.

Finnpulpin sellutehtaan ympäristövaikutusten arviointi-ohjelmassa selvitetään myös vaihtoehtoa, että Savon Sellulla syntyvä kuori ja jäteliemet poltettaisiin Finnpulpin kattiloissa.

– Tällä ei kuitenkaan ole meidän toiminnan kannalta suurta merkitystä, Piilonen arvioi.

Rakentamispäätös pitäisi syntyä vuonna 2017

Finnpulpin toiveissa on, että hanke saisi ympäristöluvan noin vuoden kuluttua, jolloin lopullinen tehtaan rakentamispäätös voitaisiin tehdä vuonna 2017. Näin tehdas voisi käynnistyä vuonna 2019.

Tehdas työllistäisi suoraan 240 ihmistä, puun hankinnan ja muiden prosessien kautta työllistämisvaikutus olisi Finnpulpin mukaan 1 500 ihmistä ja välillisesti 4 000 ihmistä. Markkinasellun lisäksi tehdas olisi yhtiön mukaan maailman suurin mäntyöljyn tuottaja.

Yksi iso ratkaistava asia on rahoitus, sillä 1,4 miljardista julkisuuteen on kerrottu vasta yva-prosessin aloittamiseen vaadittu 1,5 miljoonaa euroa.

– Meillä on niin paljon vahvuustekijöitä, että ulkomaisia tahoja on kiinnostuneena paljonkin. Ensimmäinen steppi on kuitenkin ympäristölupa, sitten tulee rahoituspäätöksiäkin, lupaa Finnpulpin talousjohtaja Timo Karinen.

Finnpulpin sellutehtaan yva-ohjelmaa esitellään Kuopiossa yleisölle tiistaina 16. kesäkuuta. Tilaisuus järjestetään Kuopion valtuusto-virastosalissa kello 18 alkaen.