Kirjastoväki vaatii kirjastolain säilyttämistä

Uudessa hallitusohjelmassa on linjattu, että kunnat eivät olisi jatkossa velvoitettuja järjestämään kirjastopalveluja. Suomen kirjastoseuran mielestä erillinen kirjastolaki on edelleen tarpeen, jotta tasa-arvoiset kirjastopalvelut saataisiin turvattua koko maahan. Kirjastojen määrä on vähentynyt rajusti, mutta samalla itsepalvelukirjastojen määrä kasvaa.

kulttuuri
Henkilö ottaa kirjaa kirjaston hyllystä.
Mirva Korpela / Yle

Suomen kirjastoseuran mielestä Suomessa tarvitaan edelleen erillinen kirjastolaki, jotta saataisiin turvattua tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan. Kirjastoseuran mielestä laissa olisi edelleen säädettävä, että kirjasto- ja tietopalveluiden järjestäminen on kunnan tehtävä.

Uudessa hallitusohjelmassa on linjattu, että jatkossa kunnat eivät olisi velvollisia näitä palveluja järjestämään, vaan saisivat itse päättää kirjastopalveluista. Kirjastoväki julkisti vaatimuksensa valtakunnallisilla kirjastopäivillä Seinäjoella.

– Kirjastolaki on ollut voimassa vuodesta 1928 ja se on hyvä laki. Sitä on uusittu tarvittaessa tietyin väliajoin. Laki tuo turvaa kuntien kirjastoille, sanoo Suomen kirjastoseuran toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen.

Seurassa toivotaan, että Suomessa olisi laki, joka velvoittaa kuntia järjestämään kirjastopalvelut. Ne säilyisivät maksuttomina ja kirjastoja johtaisi alan koulutuksen saanut henkilö. Kyläyhdistysten toimeliaisuuteen kirjastoväki ei usko.

– Kyläyhdistykset tekevät erinomaista vapaaehtoistyötä, mutta se ei ole kirjastotoimintaa, toteaa Kontiainen.

Nykykirjastoissa työtekijöiden työtehtävät ovat varsin moninaisia.

– Tiedonhankintatiedon opettamista, mediakasvatusta, yhteistyötä koulujen ja sosiaalitoimen kanssa, aineiston hankintaa, ajantasaisen tiedon ylläpitoa - ei museaalista toimintaa. Jo parikymmentä vuotta kirjaston tärkeimpiin tehtäviin on kuulunut tietokoneen käytön ja tietoyhteiskunnan taitojen opettaminen, luettelee Kontiainen.

Itsepalvelukirjastojen määrä kasvaa

Tilastokeskuksen mukaan kirjastojen määrä Suomessa on puolittunut muutamassa vuosikymmenessä. Viime vuonna yleisiä kirjastoja oli Suomessa 790, kun vuonna 1980 niitä oli vielä yli 1600. Etenkin pienet kirjastot ovat joutuneet sulkemaan ovensa.

Yksi mahdolisuus pienten lähikirjastojen säilymiselle on tehdä niistä omatoimi- eli itsepalvelukirjastoja. Omatoimikirjastojen määrä on kasvussa ja niitä on jo perustettu eri puolille maata. Omatoimikirjastoissa henkilökunta on paikalla vain osan aikaa tai sitä ei ole ollenkaan.

Vaasassa ensimmäinen omatoimikirjasto avataan Vähässäkyrössä ensi elokuussa ja Alajärven Lehtimäelle sellainen tulee lokakuussa.

– Lehtimäen kirjastopalvelut laajenevat ja paranevat, vakuuttaa Järvi-Pohjanmaan kirjastotoimenjohtaja Tarja Kyrönlahti.

Lehtimäen kirjasto on tällä hetkellä auki kahtena päivänä viikossa. Uudistuksessa palvelu lisääntyy iltaisin ja viikonloppuisin, kun asiakkat voivat käyttää kirjastoa itsepalveluperiaatteella.

– Kuntalaiset pääsevät sisään kirjastokortilla, lainaavat ja palauttavat kirjat omatoimisesti ja kirjaston tiloja valvotaan etävalvonnalla, selventää Tarja Kyrönlahti.