Lennokit valvomaan valtakunnan rajoja

Rajavartiolaitos aloittaa miehittämättömän lentokaluston testaamisen lähiaikoina. Myös Puolustusvoimat valvoo Suomen ilmatilaa ja raja-alueita tulevaisuudessa yhä enemmän miehittämättömillä lennokeilla, sillä Maavoimat aloittaa varusmiesten kouluttamisen Israelilaisten lennokkien käyttöön heinäkuussa.

Kotimaa
Kuva Orbiter II -minitiedustelulennokista.
Puolustusministeriö päätti huhtikuussa 2012 hankkia maavoimille kuvan Orbiter II -minitiedustelulennokkeja israelilaiselta Aeronautics Ltd:ltä.Aeronautics Ltd

Pienoishelikopterit ja lennokit hyrräävät jo täyttä vauhtia siviili- ja poliisikäytössä. Rajoja niillä ei kuitenkaan vielä vartioida mutta jo lähitulevaisuudessa tilanne saattaa muuttua.

Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Jussi Napola vahvistaa, että laitos suunnittelee kokeilukäytön aloittamista operatiivisissa tehtävissä mutta hän ei kerro tarkemmin, onko kyse lennokeista vai pienoishelikoptereista.

– Kokeilu alkaa lähitulevaisuudessa, sen tarkemmin ei oteta kantaa.

Mitään hankintapäätöstä Rajavartiolaitos ei ole vielä tehnyt, vaikka laitteita on jo testattu yhdessä Euroopan rajaturvallisuusviraston Frontexin kanssa. Frontex ei kuitenkaan ole jatkossa mukana Rajavartiolaitoksen kokeilussa.

– Tämä rajavartiolaitoksen kokeilukäyttö on itsenäinen toimenpide eikä liity Frontexin toimintaan millään tavalla, rajaturvallisuusasiantuntija Jussi Napola sanoo.

Rajavartiolaitos järjestää kokeilut eri puolilla maata rajojen läheisyydessä.

Maavoimat aloittaa varusmiesten kouluttamisen

Myös Puolustusvoimat lisäävalvontaa ja tiedustelua lennokkien avulla. Israelista tilattuja pienikokoisia Orbiter-lennokkeja on jo tullut Suomeen viime vuonna ja lisää tulee tänä vuonna. Teknisten ongelmien vuoksi toimitukset viivästyivät vuodella.

Kuvassa sotilas istuu minilennokin vieressä.
Minilennokit hankitaan israelilaiselta Aeronautics Ltd:ltä.Aeronautics Ltd

Varusmiesten koulutus alkaa heinäkuun saapumiserästä, kertoo majuri Jari Luikku maavoimista.

– Ensin koulutetaan Porin prikaatin, Kainuun prikaatin ja Karjalan prikaatin varusmiehiä.

Maavoimien tilaamat lennokit maksavat noin 23 miljoonaa euroa. Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen mahdolliset hankinnat eivät liity toisiinsa. Maavoimat ei kerro kuinka suuri määrä lennokkeja Suomeen tulee mutta niillä korvataan osin jalkaväkimiinoja.

– Hanke liittyy jalkaväkimiinojen korvaamiseen. Lennokeilla parannetaan joukkojen kykyä valvoa lähialuetta ja tilannetietoisuutta, sanoo majuri Jari Luikku Maavoimien esikunnasta.

Puolustusvoimilla on jo aiemmin Sveitsistä hankittuja Ranger-tiedustelulennokkeja.