Tuulivoimaloiden melu kismittää Luhangassa

Luhangan Latamäessä aloitetaan tänään noin kuukauden kestävä tuulivoimaloiden melumittaus.

Luhanka
Latamäen tuulivoimapuisto Luhangassa.
Matti Myller / Yle

Luhangan Latamäessä tuulivoimaloiden melua mallinnettiin suunnitteluvaiheessa. Nyt melumittauksia tehdään kattavammin, sillä voimaloiden lähialueella asuvat kuntalaiset ovat valittaneet melusta Luhangan kunnalle.

Mikrofonit asennetaan lähistöllä olevien kiinteistöjen pihapiireihin, noin kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista.

– Nämä mikrofonit tallentavat eri taajuudella olevia ääniä. Samalla tehdään perusäänentaajuusmittaus turbiinien lähistöllä, kertoo toimitusjohtaja Petri Rapeli Ilmatar Service Oy:stä.

Tällä hetkellä Latamäessä varaudutaan noin kuukauden mittausjaksoon.

– Pitää saada tarpeeksi kattava otanta. Kun tarpeeksi kattava otanta on saatu, voidaan mittaus lopettaa.

Rapeli kertoo, että Ilmattaressa ollaan luottavaisina, ettei yllätyksiä melumittauksessa tule.

– Luhangan kohdalla tehtiin kolmessa eri vaiheessa kolme eri mallinnusta ennen kuin voimalan rakentaminen aloitettiin. Viimeinen tehtiin juuri näillä kyseisillä turbiineilla, jotka sinne rakennettiin. Yleensä näissä mallinnuksissa on aika korkeat varmuusvarat vielä, Rapeli täsmentää.

Kun tarpeeksi kattavat mittaustulokset on saatu ja tuloksista on tehty raportti, raportti toimitetaan Luhangan kuntaan ja viranomaisille Jyväskylään. Tulokset ilmoitetaan myös yrityksen nettisivuilla, josta luhankalaiset pääsevät tulokset näkemään.

Toimitusjohtaja Petri Rapelia haastatteli toimittaja Petra Thurén.

Uutista on muokattu 11.6.2015 kello 7:08. tarkentamalla melututkimuksia. Kattava melumittaus tehdään nyt ensimmäistä kertaa, suunnitteluvaiheessa melua mallinnettiin.