Oppilaitokset saavat turvallisuuskoulutusta

Pelastusopisto aloittaa uuden turvallisuuskoulutuksen oppilaitoksille. Koulutuksessa paneudutaan muun muassa turvallisuusjohtamiseen ja kriisitilanteisiin varautumiseen.

Pelastusopisto
Kuopion pelastusopiston piha-alue.
Markku Malinen / Yle

Kuopiossa toimiva pelastusopisto tarjoaa oppilaitoksille turvallisuuskoulutusta ja kriisitilanteisiin varautumista. Ensi syksynä alkavan, uuden, koulutuksen tavoitteena on parantaa oppilaitosten turvallisuutta edistävien toimintojen tuntemusta sekä lisätä valmiuksia päivittää turvallisuus- ja oppilashuollon suunnitelmia.

Pelastusopisto ei ole aiemmin järjestänyt kyseistä erityiskoulutusta oppilaitoksille. Yliopettaja Salla Tikkasen mukaan molempiin koulutuspäiviin tavoitellaan ainakin 30 osallistujaa.

Koulutuksen teemoina ovat oppilaitosten varautuminen häiriötilanteisiin, pelastussuunnittelu, henkinen ensiapu ja psyykkinen jälkihoito sekä turvallisuusjohtaminen.

Koulutukseen liittyy myös ennakkotehtävä. Siinä osallistujat tarkastelevat oman oppilaitoksensa nykyistä turvallisuusjohtamista ja turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ajantasaisuutta.

Yksipäiväinen koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja oppilaitoksille maksuton. Ensi syksynä turvallisuuskoulutuksia on kahtena päivänä pelastusopistolla.

Lisäksi ensi vuonna on tulossa kahdeksan koulutuspäivää.