Ikääntyvän väestön ongelmat vaativat erityisosaamista myös psykiatriaan

Väestön ikääntyessä vanhusten mielenterveys- ja päihdeongelmat yleistyvät. Tämä luo painetta psykiatriseen hoitoon, sillä usein sairauksien diagnosointi on varsinaista salapoliisityötä.

Kotimaa
Vanhan naisen kädet, alkoholi
Karoliina Haapakoski / Yle

Väestön ikääntymisen myötä vanhuspsykiatrian tarve kasvaa. Esimerkiksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä alueen kunnat ovat esittäneet toiveen siitä, että alueelle perustettaisiin erityinen vanhuspsykiatrinen tutkimus- ja arviointiyksikkö.

– Kunnissa on tietotaitoa palveluissa. Kun tarvitaan erityisiä tutkimuksia, olisi hyvä olla yksikkö, jossa voidaan tutkia ja arvioida potilas niin, että hoito ja palvelut voidaan siellä omassa kunnassa järjestää, sanoo Keroputaan sairaalan ylilääkäri Päivi Köngäs-Saviaro.

Se on usein semmoista salapoliisityötä selvittää, mistä on kyse. Oireiden taustalla voi olla mikä tahansa sairaus

Päivi Köngäs-Saviaro

Ikääntyneen oikea diagnosointi vaatii erityisosaamista

Hänen mukaansa ikäihmisten psyykkisten sairauksien tutkiminen tarvitsee usein erityisosaamista. Ikääntyneen mielenterveyshäiriöiden taustalla voi vaikuttaa useita sairauksia.

Tämä tuo oman haasteensa sairauden diagnosointiin.

– Se on usein semmoista salapoliisityötä selvittää, mistä on kyse. Oireiden taustalla voi olla mikä tahansa sairaus, Köngäs-Saviaro kuvaa.

Yleistyvät päihdeongelmat lisäävät hoidon tarvetta

Myös ikäihmisten päihdeongelmat ovat entistä yleisempiä. Ikääntyvän hoitoon ohjaaminen on hankalaa, sillä ongelmaan kiinni pääseminen on usein työlästä.

– Kyseessä on sukupolvi, joka ei ole tottunut hakemaan apua ja hoitoon hakeutumisen kynnys on korkea, Kemin päihdetyönjohtaja Mari Sipola toteaa.

Tämä näkyy myös psykiatrisen- ja muun hoidon tarpeen lisääntymisenä, sillä on tavallista, että runsas alkoholinkäyttö lisää mielenterveysongelmia ja tapaturmia.

Kemin vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu sanoo, että henkilöstö tarvitsi koulutusta kotona asuvan ikäihmisen päihde-ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen.

– Tilanteet pitäisi huomata riittävän ajoissa ja osata puuttua niihin oikealla tavalla, Hannu kiteyttää.