ELY-keskus pyörsi päätöksensä: Kiistelty grillikioski saa jatkaa – mutta vain tämän kesän

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on valmis jatkamaan kioskilupaa Kajaanin Jormualla tämän kesän ajaksi. Jormuan Grillikioskin yrittäjän Kaisu Heikkisen kanssa tehdään vain määräaikainen sopimus, koska risteys on yhä ELY-keskuksen mukaan vaarallinen.

Kotimaa
Jormuan Grillikioskille johtava risteys.
Jarmo Nuotio / Yle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti perjantaina, että Jormuan Grillikioski saa jatkaa toimintaansa tämän kesän ajan pysäköimisalueella Jormualla. ELY-keskus kuitenkin pitää edelleen valtatie 5:n liittymän liikenneturvallisuusongelmaa vakavana, minkä vuoksi sopimus on määräaikainen.

Kioskin pito pysyvämmin edellyttää valtatielle parantamistoimenpiteitä eli käytännössä niin sanottua väistötilaa. Liikenneturvallisuusongelmaa ei voi ratkaista nopeusrajoituksen alentamisella. Väistötilan rakentamiseen ja rahoittamiseen ELY-keskus on valmis etsimään kioskitoiminnan jatkumista tukevaa ratkaisua yhteistyötahojen kanssa.

ELY-keskuksen tiedotteessa todetaan, että keskus suhtautuu myönteisesti pienimuotoiseenkin yritystoimintaan.

Lisäksi ELY-keskus painottaa, että kielteinen suhtautuminen kioskitoiminnan sopimuksen uusimiseen pohjautui vuonna 2009 laadittuun tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitelmaan, jossa nousi esiin kaksi ongelmallista kioskitoiminnallista pysäköimisaluetta. Toinen niistä oli Jormua. Suunnitelmaa tehdessä haastateltiin muun muassa paikallista tienpitäjää ja Liikkuvan poliisin edustajia.

Tiedotteessa huomautetaan vielä, että tienvarsipalvelualueiden verkko Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on liian tiheä. Verkon hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen ovat nykyisellä tienpidon rahoituksella erittäin haastavia.