Jyvässeudun sekajäte kulkee jatkossa toista sataa kilometriä

Tiukentuva kaatopaikka-asetus panee kaatopaikkojen toiminnan uusiksi vuoden vaihteessa. Esimerkiksi Jyväskylän Mustankorkealta kotitalousten sekajätettä ryhdytään kuljettamaan jätevoimalaan –yli sadan kilometrin päähän.

jätteet
Jätettä kaatopaikalla
Yle

Vuoden vaihteessa voimaan tuleva jäteasetus vaikuttaa merkittävästi jätteiden käsittelyyn kaatopaikoilla. Suurin muutos on se, että kaikki orgaanista ainesta sisältävä jäte tulee joko kierrättää tai hyödyntää energiana.

– Kaatopaikoille ei siis enää vuoden vaihteen jälkeen saa loppusijoittaa pahvia, paperia, puuta, muovia tai näitä sisältäviä jätteitä. Käytännössä kaatopaikalle päätyy vain kiviainesta, lasivillaa, kipsilevyjä, lievästi pilaantuneita maa-aineksia tai vastaavia, summaa Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Neuvottelut loppusuoralla

Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä vähenee huomattavasti. Esimerkiksi kotitalousten kuivajäte kuljetetaan jatkossa Mustankorkealta jätteenpolttolaitokselle.

– Neuvottelut jätevoimalan kanssa ovat loppusuoralla ja päätös julkistetaan lähipäivinä, eli vuoden lopussa meillä on asiat kunnossa, Esko Martikainen vakuuttaa.

Matkaa jätekuljetuksille kertyy vähintään toista sataa kilometriä. Jyväskylästä katsottuna lähimmät jäteenpolttolaitokset sijaitsevat Tampereella ja Varkaudessa.

– Ainoa, mihin me joudumme investoimaan, on siirtokuormaushalli. Halli tulee rakennettavaksi nyt syksyllä, ja vuoden vaihteen jälkeen siellä kuormataan jätevoimalaan menevät jätteet suurempiin kontteihin. Eli hallin verran tulee investointia, mutta se on laskettu mukaan käsittelykustannuksiin, Martikainen kertoo.

Suunnitelmissa biokaasulaitos

Kotitalouksille asetus ei tuo uusia vaatimuksia. Toiveissa kuitenkin on, että jo olemassa olevia ohjeita noudatettaisiin.

– Kaino toivomus kaikille kotitalouksille on, että erityisesti keittiöbiojätteen lajittelua tehostettaisiin. Biojäte on arvokasta raaka-ainetta Mustankorkean kompostointilaitoksella mullan tuotannossa. Ei ole mitään mieltä lähteä kuljettamaan biojätettä jätevoimalaan, kun se voidaan hyödyntää täällä, Esko Martikainen huomauttaa.

Jatkossa biojätettä tarvitaan Mustankorkealla mahdollisesti myös biokaasun tuotantoon. Jäteasemalle on suunnitteilla biokaasulaitos, jossa biojätteestä ja jäteveden puhdistamojen lietteestä valmistetaan liikennepolttoaineeksi kelpaavaa biokaasua.

Kaino toivomus kaikille kotitalouksille on, että erityisesti keittiöbiojätteen lajittelua tehostettaisiin.

Esko Martikainen

Investoinnin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa, ja se mahdollistaisi entistä suurempien jätemäärien käsittelyn Mustankorkealla. Nykyinen kompostointilaitos toimii kapasiteettinsa rajoilla.

Biojätettä siis riittää. Isompi kysymysmerkki on biokaasun kysyntä. Biokaasulaitoksen kannattavuus riippuu siitä, miten paljon kaasua tankataan.

– Liikennekaasun tankkauspistettä kaavaillaan Mustankorkealle eli tankkauspiste saadaan Jyväskylän keskustan välittömään läheisyyteen, Martikainen sanoo.

Mustankorkean tankkausasema olisi maakunnan kolmas. Tällä hetkellä biokaasua voi tankata Laukaassa ja Joutsassa.

Jyväskylän kaupunginhallitus päättää tänään biokaasulaitoksen ennakkoluvasta. Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa heti ensi vuoden alussa ja biokaasua voi tankata vuoden päästä jouluna.