Jätevettä päässyt uimavesiin Korpilahden Ainolanrannassa

Korpilahden Ainolanrannassa kannattaa välttää uimista kuluvalla viikolla. Jätevesiverkostosta on vuotanut jätevettä uimarannan vesiin. Myös Keuruun Ketvelniemessä jätevettä on joutunut uimaveteen.

jäteveden käsittely

Korpilahden Ainolanrannassa jätevesiverkostosta on vuotanut jätevettä käytössä olevan uimarannan vesiin. Pukkilan alueen asukasyhdistys huomasi vuodon viime torstaina.

Vuoto on saatu korjattua. Jyväskylän kaupungin terveystarkastaja on käynyt ottamassa näytteet vedestä. Uimista Ainolanrannassa kannattaa välttää kunnes vesinäytteet valmistuvat kuluvalla viikolla.

Korpilahtiset ovat joutuneet tottumaan Pukkalan jätevesipumppaamon ongelmiin, sillä aiempina vuosina kevään sulamishuipun aikaan pumppaamolta vuoti puhdistamattomia jätevesiä läheiseen vesistöön. Kaksi vuotta sitten Jyväskylän Energia teki pumppaamolla suuria korjauksia.

– Korjausten seurauksena vuodot ovat käytännössä loppuneet kokonaan, pumppaamomestari Seppo Lahtinen Jyväskylän Energiasta vakuuttaa.

Jätevettä on päässyt uimavesiin myös Keuruun Ketvelniemessä. Terveysviranomaiset ovat ottaneet näytteet myös Ketvelniemestä, ja ne valmistuvat yhtälailla tällä viikolla. Uimista sekä Ainolanrannassa että Ketvelniemessä on syytä välttää, kunnes tulokset uimavedestä saadaan.