Bussikuskit pelkäävät viikonlopun myöhäisvuoroissa

HSL:n kuljettajille tekemässä kyselyssä yli puolet vastaajista piti turvattomuutta vakavana ongelmana bussi-liikenteessä. Viikonlopun myöhäisliikenteessä vain kolmannes kuljettajista kokee olonsa turvalliseksi.

linja-autonkuljettajat
Bussikuski ratissa
Yle

HSL:n kuljettajille tekemässä kyselyssä selviää, että turvallisuuden tunne on heikentynyt viime vuodesta samalla kun häiriköinti on lisääntynyt. Kuljettajista 80 prosenttia koki olonsa turvalliseksi arkisin työmatkaliikenteessä. Sen sijaan myöhäisliikenteen vuoroissa koettiin turvattomuutta: yli puolet vastaajista koki olonsa turvattomaksi myöhäisliikenteessä arkisin ja jopa kaksi kolmasosaa vastaajista koki turvattomuutta viikonlopun myöhäisliikenteessä.

Noin kymmenen prosenttia kuskeista oli kokenut väkivaltaa kuluneen vuoden aikana. Väkivaltaa kohdanneiden osuus on pysynyt samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 497 kuljettajaa.