Forssan Kiimassuon kaatopaikkavesistä pilaantuneen ojan pohjamudat kaivettava ylös

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy joutuu kesän aikana kaivamaan kaatopaikkavesistä pilaantuneen Sinipäänsuonojan pohjamutia ylös. Ojaan on päässyt kahdesti valumaan jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueiden hule- ja suotovesiä Kiimassuon jätekeskuksen alueelta.

jätehuolto
Kauhakuormaaja biojätelaitoksella.
Yle

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy joutuu puhdistamaan Forssan Kiimassuon jätekeskuksen eteläosassa kulkevan Sinipäänsuonojan pohjasedimentin.

Hämeen ELY-keskuksen päätöksen mukaan ojan pilaantunut pohja-aines on vaihdettava puhtaaseen kuluvan kesän aikana.

Pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Kunnostustyöt on tehtävä mahdollisimman kuivaan aikaan, jolloin ojassa olisi vain vähän vettä. Tällöin irtipäässeiden haitta-aineiden leviäminen estyy. Kunnostettava alaa on ojassa yhteensä noin 770 m2.

Siitä pilaantuneen maan määrä on 150 – 160 m3.

Oja kulkee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tasausaltaiden eteläpuolelta. Altaissa havaittiin vuoto kahdesti vuosina 2003 ja 2012. Altaissa ollutta vettä valui eteläpuolella kulkevaan Sinipäänsuonojaan.

Tasausaltaisiin kerätään hule- ja suotovesiä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueilta.