Linja-autoliitto haluaa Kelan maksamat potilaskuljetukset avoimeen kilpailuun

Linja-autoliitto vaatii avaamaan kaikki yhteiskunnan maksamat henkilökuljetukset kilpailulle. Liiton toimitusjohtajan Mikä Mäkilän mukaan myös Kelan maksamat sairauskuljetukset on avattava vapaalle kilpailulle, jotta hallitusohjelman säästötavoite Kelan korvaamista kuljetuskustannuksista on saavutettavissa.

Kotimaa
Rovaniemen linja-autoasema
Sauli Antikainen / Yle

Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite, jonka mukaan uudistuksilla tavoitellaan kuntien ja Kelan rahoittamista henkilökuljetuksista 10 prosentin säästöjä.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä on sitä mieltä, että säästöt eivät ole realistisia ilman avointa kilpailua. Linja-autoliitto haluaa, että kaikki joukkoliikenneluvalla toimivat yritykset voisivat osallistua satojen miljoonien eurojen laajuiseen markkinaan.

Kelan maksamat matkakustannusten korvaukset ovat yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi Lapissa Kela maksaa sairauskuljetuksista takseille noin 12 miljoonaa euroa vuodessa.

Samaan aikaan hallitus on leikkaamassa haja-asutusalueiden joukkoliikenteen tukea 15 miljoonalla eurolla. Tämä uhkaa monia elintärkeitä harvaanasuttujen alueiden bussilinjoja joita Ely-keskukset nyt ylläpitävät joukkoliikenteelle osoitetuilla varoilla ostopalveluina.

Vaatimuksena avoin kilpailu

Linja-autoliitto on huolissaan myös alan työllisyydestä. Linja-autojen ja taksien on kilpailtava samalla viivalla yhteiskunnan kuljetuksista.

- Kelan korvaamissa kuljetuksissa kilpailu on realistinen vaihtoehto. Pitää vaan olla järjestelmät jonka kautta linja-autot pienemmillä ajoneuvoilla pystyvät osallistumaan samaan markkinaan ja aidosti kehittämään palveluita sekä tarjoamaan niitä edullisemmalla hinnalla. Se on meidän tapa lähteä tuohon kilpailuun mukaan, sanoo liiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

- Taksien ja linja-autojen teknisiä raja-aitoja pitää madaltaa ja yhdistää ne yhdeksi kokonaisuudeksi, lisää Mika Mäkilä.

Linja-autoliitto uskoo, että digitalisaatio tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia.

- Ei ole varmasti tulevaisuudessa olemassa yhtä paikkaa mistä takseja tai linja-autoja voi omaan käyttöön tilata. Tämän hetken arvio on se, että ne tulevat olemaan erilaisia kännykkäsovelluksia joiden kautta voi vaikkapa ostaa auton vuokrausta, taksipalvelua tai sitten linja-autoreittejä kaupunkien välisessä liikenteessä, kuvailee linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä mahdollisia tulevaisuudennäkymiä.

Palvelusetelit käyttöön alennusten sijaan

Linja-autoliiton mukaan kilpailu on lisännyt vuorotarjontaa suurten kaupunkien välillä. Samaan aikaan pienempien kaupunkien ja kuntakeskusten välinen bussiverkosto on karsiutumassa.

Kuntien ja Ely-keskusten rahoitusmahdollisuudet liikennepalvelujen ostoon ovat viime vuosina heikentyneet. Hallituksen lisäleikkausten myötä tilanne väistämättä menee huonompaan suuntaan. Liitto esittää palveluseteleiden käyttöönottoa, jotta heikossa hapessa olevia linja-autovuoroja pystyttäisiin säilyttämään.

- Palvelusetelin ideana on se, että tukea ei makseta liikenteen harjoittajalle vaan julkinen rahoitus tuodaan asiakkaalle itselleen ja sitä kautta asiakas voi valita palvelut markkinoilta. Palvelusetelillä luodaan kilpailua, tuotteiden kehitystä ja palveluiden kehitystä. Se on myös kustannustehokas tapa tuottaa julkisen sektorin välttämättömät palvelut, selittää Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.