1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Fimean siirto Kuopioon ei onnistu nykykeinoin ja ilman pakkoa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean siirtäminen Kuopioon ei onnistu annetussa aikataulussa, toteavat alueellistamista tutkineet selvitysmiehet. Selvitysmiesten mukaan siirto voi onnistua, mutta keinovalikoimaa pitää muuttaa.

Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen suurimman yksikön perustaminen Kuopioon on edelleen vastatuulessa. Henkilöstö ei halua muuttaa Kuopioon, vaihtuvuus on hidasta ja rekrytointi Kuopioon on vaikeaa. Käytännössä edes Fimean oman ennusteen mukainen siirto ei ole mahdollinen ilman irtisanomisia tai pakkosiirtoja, todetaan asiaa tutkineiden selvitysmiesten raportissa.

Fimean alueellistamista tutkineet selvitysmiehet eivät kuitenkaan esitä alkuperäisen alueellistamispäätöksen kumoamista poliittis-realistisista syistä johtuen. Toisaalta he huomauttavat, että alkuperäisen suunnitelman toteuttaminen sellaisenaan on toiminnallisesti ja taloudellisesti epärealistista.

Samalla selvitysmiehet muistuttavat, että alkuperäinen siirtosuunnitelma johti lukuisiin irtisanoutumisiin, joista taas aiheutua merkittävää haittaa Fimean toiminnalle.

Kymmenen vuoden tuska

Jo vuonna 2009 tehdyn päätöksen mukaan Fimean suurimman yksikön olisi pitänyt toimia Kuopiossa vuoden 2014 loppuun mennessä. Sittemmin aikataulua muutettiin ja päätettiin, että alueellistamisen pitää olla valmis vuoden 2018 loppuun mennessä.

Nyt tuokaan aikataulu ei pidä, jos keinoja ei muuteta, toteavat selvitysmiehet Juha Kinnunen ja Teemu Salmi.

– Määrätietoisemmalla henkilöstöjohtamisella alueellistaminen olisi voinut edetä ripeämmin ilman, että Fimean tehtävien hoito olisi vaarantunut, selvitysmiehet kirjoittavat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (ps.) luovuttamassaan raportissa.

Kaksikon kritisoi erityisesti Fimean operatiivista johtoa alueellistamista koskevien päätösten toimeenpanon osalta. Lisäksi he huomauttavat, ettei alueellistamiseen ole sitouduttu talon sisällä. Kinnunen ja Mäki huomauttavat myös, ettei edes kymmenen vuoden siirtymäaika ole muihin alueellistamispäätöksiin verrattuna kovin kunnianhimoinen.

Selvitysmiehet toteavat myös, ettei Fimean toimintojen siirto Kuopioon alkuperäisen suunnitelman mukaan ole edes realistista.

– Kaikkiin tehtäviin ei ole yksinkertaisesti mahdollista rekrytoida osaavia ihmisiä, jotka olisivat halukkaita asettumaan Kuopioon, raportissa todetaan.

Selvitysmiesten mukaan on mahdollista, että alueellistaminen muodostaisi vakavan uhan Fimean kyvylle hoitaa tehtäviään, jos siirto johtaisi asiantuntijoiden lähtöön tai irtisanomisiin viraston palveluksesta.

Raportissa huomautetaan myös, että toiminta Kuopiossa aiheuttaisi lisää kustannuksia muun muassa lisääntyvän matkustustarpeen takia.

Istuva johto Kuopioon – ja muita ehdotuksia

Selvitysmiesten mukaan Fimean siirto Kuopioon voisi onnistua, jos siirto toteutetaan pehmeämmin keinoin ja Kuopiosta tulisi vain suurin yksikkö, ei selvästi suurin. Lisäksi istuvan johdon pitäisi siirtyä Kuopioon. Vaihtoehtona on, että ainakin suurin osa johdosta olisi töissä Kuopiossa ja pieni osa Helsingissä.

Selvitysmiehet esittävät tukun muitakin ehdotuksia alueellistamisen toteuttamiseksi. He myös huomauttavat, että jos näin ei tehdä, joudutaan siirron aikarajaa taas lykkäämään tai ihmiset pitää pakottaa Kuopioon.

Lisäksi kaksikko laittaisi yhdeksi yhtenäiseksi rekrytointikriteeriksi valmiuden tehdä töitä Kuopiossa. Siirtymistä voisi kannustaa myös erilaisin kannustelisin. Myös kotimaan toiminnot voisi keskittää Kuopioon.

Kaikkiaan selvitysmiehet haluavat selkeitä päätöksiä siitä, mitä toimintoja Kuopioon viedään ja mitkä jäävät muille paikkakunnille.