Helsingin edustan sotilassaaret avautuvat viimein – mutta tiukoin rajoituksin

Esimerkiksi Vallisaarelle tulee vain yksi opastettu kulkureitti. Lisäksi tulentekoa ja leiriytymistä saarilla rajoitetaan.

Vallisaari Kuva: Jarmo Nieminen

Ensi vuonna yleisölle avautuville Helsingin edustan sotilassaarille tulee tiukkoja liikkumisrajoituksia.  Esimerkiksi Vallisaarella on aluksi vain yksi opastettu kulkureitti. Lisäksi saaren lammet ovat uima- ja sukelluskiellossa ja myös saaren rantavyöhykkeellä sukeltaminen on kielletty.

Tulentekoa ja leiriytymistä saarilla rajoitetaan muun muassa maastossa mahdollisesti yhä olevien vanhojen ammusten vuoksi.

Helsingin edustalla Suomenlinnan itäpuolella sijaitsevat Vallisaari, Kuninkaansaari ja Pukkisaari avautuvat yleisölle ensi vuoden alusta Puolustusvoimien toiminnan ja vuokra-ajan päättyessä.

Nyt saaret ovat suljettuja yleisöltä

Tällä hetkellä Helsingin edustan sotilassaarille ei ole tavallisilla ihmisillä asiaa. Vallisaarelle, Kuninkaansaarelle ja Pukkisaarelle on maihinnousu kielletty puolustusvoimien toiminnan johdosta.

Saaret ovat olleet sotilaallisessa käytössä aina 1500-luvulta lähtien. Linnoittamisen johdosta saarilla on muureja, varastoja, kellareita ja tuuletuskuiluja, joista osa on huonokuntoisia ja sortumavaarassa. Lisäksi Vallisaaressa ja sitä ympäröivällä merialueella on, vuonna 1937 tapahtuneen, lataamon räjähdyksen jäljiltä räjähdysjätettä. Etenkin maan alle hautautuneet ammukset saattavat olla vaarallisia mahdollisen maastopalon sattuessa.

Helsingin kaupunki ja saaria ensi vuoden alusta hallinnoiva Metsähallitus ovatkin laatineet saarille liikunta- ja toimintarajoitukset yleisön turvallisuuden takaamiseksi, kun saaret aukevat yleisölle. Liikkumisrajoituksia voidaan myöhemmin lieventää, jos turvallisuustilanne saarilla paranee.

Vallisaareen alkanee liikennöidä yhteysalus

Ensi vuoden alussa yleisölle aukeavaan Vallisaareen on tarkoitus aloittaa yhteysalusliikenne Kauppatorilta toukokuussa. Lisäksi saareen on kaavailtu noin 50 laituripaikkaa pienveneille.

Ensimmäisen kesän kävijämääräksi on ennakoitu ainakin 50 000 ihmistä.