Imatran terveysmenot ylittymässä

Erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja työmarkkinatuen kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Myös ostolääkäreiden käyttö lisää terveysmenoja.

Vuokralääkärit
Henkilö sairaalan käytävällä
Yle

Imatralla terveydenhoitomenoihin varatut rahat eivät riitä tänä vuonna. Talousarvio ylittyy noin 1,1 miljoonalla eurolla.

Palvelutuotanto pystyy kattamaan ylityksestä 500 000 euroa. Lisää rahaa tarvittaisiin 600 000 euroa.

Kulujen ylitys johtuu erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksista, jotka ovat arvioitua suuremmat. Suurin syy työmarkkinatuen kustannusylitykseen on työpaikkojen puute.

Terveyspalvelujen osalta rahaa uupuu esimerkiksi omaishoidon tuesta. Alijäämää saatetaan kattaa vammaispalveluista ylijäävillä rahoilla.

Eksoten maksuosuus on tarkoitus laittaa nyt kuukausittaiseen seurantaan. Asiakkaita on lähetetty erikoissairaanhoitoon suurin piirtein saman verran kuin viime vuonna.

Ostolääkäreitä kesäsijaisinakin

Terveydenhoitomenoja kasvattaa myös se, että terveyskeskukseen on jouduttu palkkaamaan ostopalvelulääkäreitä virkalääkäreiden puutteessa. Myös kesäsijaisina on ostolääkäreinä.

Tilanne ei ole paranemassa. Jos palvelun taso halutaan säilyttää, ostolääkäreitä on käytettävä myös syksyllä. Palvelujohtaja Kati Homasen selvityksen mukaan kiireettömiä lääkäriaikoja pitäisi vähentää, jos ostolääkäreihin ei ole varaa.

Juttua on korjattu 17.6. kello 15.13. Jutusta on poistettu tieto, jonka mukaan omaishoidon tukea ei pystytä maksamaan uusille asiakkaille.