Hyppää sisältöön

Hanasaaren hiilikasat historiaan – tilalle pienempiä biolämpölaitoksia

Helen ei aio rakentaa Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta. Ratkaisuksi kaupungin asettamiin ympäristötavoitteisiin ehdotetaan hajautettua energiantuotantomallia.

Musta kivihiili on vaihtumassa vihreään energiaan Helsingissä, kuvassa Hanasaaren voimalaitos Kuva: Yle

Helen torppaa sekä Vuosaari C:n rakentamisen että Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksien uudistamisen. Helen ehdottaa energiaratkaisuksi hajautettua mallia, jossa hiilidioksiditavoitteisiin vastataan biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä.

Helenin hallituksen puheenjohtaja Pekka Majuri (kok.) kertoo Helenin ehdotuksen syntyneen yksimielisesti ja hän uskoo sen menevän läpi myös kaupunginvaltuustossa.

Hajautetussa energiantuotantomallissa lämpöä tuotettaisiin muunmuassa Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella. Lisäksi Salmisaaren kivihiilivoimalan viereinen öljykattila korvattaisiin biolämpölaitoksella, joka olisi edeltäjänsä kokoinen mutta ahkerammassa käytössä. Ratkaisussa hyödynnetään lisäksi erilaisia lämmöntuotantotapoja, kuten lämpöpumppuja, aurinkolämpöä ja maalämpöä.

Hajautetun lämpötuotantomallin investointikustannuksiksi tulisi noin 360 miljoonaa euroa. Uusiksi laskettujen lukujen perusteella vanhojen voimaloiden remontti maksaisi 300 miljoonaa ja Vuosaaren suurvoimala energiatunneleineen 930 miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannuksiltaan kaikista edullisin olisi hajautetun tuotannon malli.

Ensimmäiset muutokset koetaan Salmisaaressa, missä uusi pellettilämpölaitos otettaisiin käyttöön vuonna 2017. Salmisaaren lämpölaitoksella pystyttäisiin vuodessa tuottamaan 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarve.

Salmisaaren kivihiilivoimala jäisi edelleen käyttöön ja sen biopolttaineosuus pysyy seitsemässä prosentissa. Näin hallituksen tavoitteet kivihiilestä luopumisesta jäävät Helsingissä puolitiehen.

Hajautettujen lämpölaitoksien valmistuttua 2020-luvun alkupuolella olisi Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksesta kivihiilikasoineen mahdollista luopua.

Helenin ehdottama ratkaisumalli on osin ristiriidassa kaupunginvaltuuston energiapoliittisten linjausten kanssa, sillä vaatimus energian yhteistuotannosta ei toteudu. Energiaratkaisusta päättää lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto.

Muokkaus klo 14:55 17.6.2015: Nimitys Helsingin Energia vaihdettu Heleniksi.