"Ahveniston olympiapuisto kuuluu kaikille, ei ainoastaan luonnonsuojelijoille"

Kiisteltyä, puhallettavaa muovista vesipuistoa ei tänä kesänä Hämeenlinnan Ahveniston luonnonsuojelualueella järvessä nähdä. Vesipuistoa Ahvenistonjärvelle puuhanneen yrittäjän mukaan hankkeesta syntynyt valitusrumba ja päätöksenteko veivät liian kauan aikaa eikä vesileikkipuistoa kannata tänä kesänä enää järveen laittaa.

luonto
Lapset juoksevat ja leikkivät muovisten kelluvien elementtien päällä
Wibit-vesileikkipuistoa ei Ahvenistonjärveen tänä kesänä tule, mutta maauimalan altaaseen kyllä.Wibit Sports GmbH

Hämeenlinnassa ympäristö- ja rakennuslautakunta torppasi oikaisuvaatimukset koskien Ahveniston vesileikkipuistolle ja köysiradalle myönnettyjä toimenpidelupia.

Määräaikaisista toimenpideluvista valittivat kaksi yksityishenkilöä sekä Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys.

Rakennusvalvonta kuitenkin totesi, että näillä tahoilla ei ole valitusoikeutta. Alueen käyttäjä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla asianosainen, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaisi.

Valittajien mukaan Natura 2000- ja luonnonsuojelualueelle ei aktiviteettipuistoja saisi rakentaa.

Muovisen ja värikkään, veden päällä kelluvan Wibit-vesileikkipuisto katsottiin pilaavan herkän maiseman. Pienellä Ahvenistonjärvellä se sijoittuisi myös rauhoitetulle luonnonsuojelualueelle.

Wipit kelluukin kesällä maauimalassa

Lautakunta päätti jättää yksityishenkilöiden ja luonnonsuojeluyhdistyksen tekemät oikaisuvaatimukset kokonaan tutkimatta. Hämeen ELY-keskuksen oikaisuvaatimuksen se hylkäsi äänin 8-2.

Oikaisuvaatimusten hylkäämisestä huolimatta Ahveniston kehittämisestä vastaavassa yrityksessä TG Ahvenisto Oy:ssä päätettiin, ettei vesipuistoa järveen tänä kesänä tule. Päätöksen taustalla oli muun muassa suunnitelmia hidastuttanut valitusprosessi.

Kyllä meillä ihan hyvät toimintaedellytykset on

Aki Helander

– Kyllä se oli yksi tärkeä tekijä. Meillä on kuitenkin hyvä alue tänä kesänä tässä. Wibit on altaassa ja toivottavasti köysirata eli Flowpark tuossa metsässä eli kyllä meillä ihan hyvät toimintaedellytykset on, sanoo TG Ahvenisto Oy:n toimitusjohtaja Aki Helander.

Ahveniston alueen kehittämisessä ovat pitkälle vastakkain kehitys ja rauhan tyyssija. Aki Helander toivoo, että kehitystyössä päästäisiin eteenpäin muuten kuin valittamalla.

– Keskustelu olisi varmasti se järkevä tie. Itse näin Ahveniston nimenomaan toiminnan keskuksena ja olympialaiset aikanaan olivat siitä esimerkki isossa mittakaavassa.

Lisääntyvä liikenne ja turmeltunut maisema huolettaa

Hämeenlinnan rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malvialan mukaan kaupunki on nyt tehnyt asiassa voitavansa.

– Lautakunta on hylännyt oikaisuvaatimukset ja perustellut miksi. Näistä päätöksistä on edelleen valitusoikeus hallinto-oikeuteen ja jatko on sitten hallinto-oikeuden käsissä.

Jos jatkovalituksia ei tule, saavat vesipuiston ja köysiradan toimenpideluvat lainvoiman. Jos jatkovalituksia tulee, tekee hallinto-oikeus ratkaisun aikanaan ja sen odottaminen voi kestää jopa vuoden.

Jatko on sitten hallinto-oikeuden käsissä

Sirkku Malviala

Kehittämissuunnitelmista nimenomaan muovinen Wipit-vesileikkipuisto on herättänyt vastustusta. Sitä vastustavaan adressiin kirjoitti nimensä lähes 1600 hämeenlinnalaista.

Vastustuksen ytimessä ovat huoli luonnonsta ja pelko lisääntyvästä liikenteestä ahtailla ja kapeilla Ahveniston alueelle johtavilla teillä. Lisäksi parkkipaikkoja on montussa rajallinen määrä ja luonnon kuluminen arveluttaa lisääntyvien ihmismassojen seurauksena.

Huolenaihe on myös se, että muovinen vesipuistorata turmelee maiseman kesällä, juuri silloin kun ihmiset eniten aikaa alueella viettävät. Hämeen ELY-keskuksen mukaan vesipuiston väliaikaisuus ei ole peruste toimenpideluvan myöntämiselle.

Alueen rauhoituspäätöksessä kielletään kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen, perustellaan ELY-keskuksesta.

Ahvenisto kuuluu kaikille

Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvontapäällikön Sirkku Malvialan mukaan vesipuistossa on kyse tilapäisestä esteettisestä vaikutuksesta maisemaan, jossa vuosien saatossa muutoinkin toiminnot, laitteet ja varusteet ovat vaihdelleet.

– Erilaiset huolenaiheet on selvityksissä huomioitu ja tilannetta on luvattu seurata kokoa ajan. Selvityksiä on tehty, mutta niihin on vain valitettavan harva tutustunut. Niiden perusteella voidaan sanoa, että vesipuistosta ja köysiradasta ei aiheudu eliöstölle eikä kasvustolle haittaa.

Sirkku Malvialan mukaan paljon voidaan tehdä kulumisen estämiseksi. Ihmisten kulkemista voidaan ohjata.

– Se pitää muistaa, että tämä alue on kaupungin ytimessä ja tarkoitettu kaikille eikä ainoastaan luonnonsuojelijoille. Tämä on harrastus-, ulkoilu- ja virkistyspaikka. Nämä uudet toiminnot sijoittuvat nimenomaan jo rakennettuun ympäristöön pysäköintialueen lähelle, ei millekään neitseelliselle erämaalueelle.