1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sinkut

Tutkimus: Yksin asuvat helsinkiläiset muita onnettomampia

Yksin asuvien helsinkiläisten määrä on neljän viime vuosikymmenen aikana moninkertaistunut. Helsingin kaupungin tietokeskuksen hyvinvointikyselyn mukaan joka kolmas yksin asuva arvioi itsensä onnettomaksi.

Kuva: Sini Salmirinne / Yle

Helsingin hieman yli puolesta miljoonasta asukkaasta noin 150 000 asuu yksin. Kaksi kolmesta yksinasujasta kokee voivansa hyvin, mutta perheelliset helsinkiläiset voivat kuitenkin yksineläjiä paremmin lähes joka suhteessa.

Yksin asuvista heikoimpana hyvinvointinsa kokevat matalasti koulutetut ja työttömät. Myös vuosia köyhyydessä eläneet yksineläjät arvioivat hyvinvointinsa lähes kaikilla ulottuvuuksilla muita huonommaksi.

Onnelliseksi itsensä arvioi kaksi kolmesta yksinasujasta, kun perheellisistä onnelliseksi itsensä koki yli 80 prosenttia. Hyvin taloudellisesti toimeentulevat olivat keskimäärin onnellisempia kuin huonosti toimeentulevat.

Köyhät ja onnelliset ovat lähes kaikilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla tyytyväisempiä kuin hyvin toimeentulevat ja onnettomat.

Tällä hetkellä joka toisessa helsinkiläisasunnossa asutaan yksin. Vielä 70-luvun alussa itsekseen eleli vain 25 prosenttia asukkaista. Tällä hetkellä vain joka viidennessä asunnossa asuu enemmän kuin kaksi asukasta.

Yksin asuvan hyvinvointi riippuu rahasta ja terveydestä

Tutkimuksen mukaan parhaimmaksi olonsa kokevat yksinasujat, jotka kokevat sekä toimeentulonsa että terveydentilansa hyvänä.

Huonoimmaksi terveydentilansa arvioivat eläkeläiset, joista lähes joka toinen arvioi terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi. 75 prosenttia yksinasujista arvioi terveydentilansa hyväksi ja vain viisi prosenttia huonoksi.

Eniten pitkäaikaista köyhyyttä kokevat työttömät yksinasujat, joista lähes puolet kärsii pitkittyneestä huonosta taloustilanteesta. Yli 65-vuotiaista 40 prosenttia koki pitkäaikaista köyhyyttä, ja joka kolmannen tulot jäivät alle tuhanteen euroon kuukaudessa.

Sekä perheellisten että yksin asuvien helsinkiläisten merkittävin hyvinvoinnin tekijä on terveys, johon yksin asuvat ovat perheellisiä tyytymättömämpiä.