Copterline-jutussa varoitus huippujuristille

Asianajajaliitto on antanut varoituksen Copterline-yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimineelle asianajaja Pekka Jaatiselle. Tällä hetkellä Jaatinen toimii yrityssaneerauksessa olevan Talvivaaran emoyhtiön selvitysmiehenä. Copterline-jutussa on nyt annettu varoitus kahdelle tunnetulle asianajajalle

Kotimaa
Mies astuu Copterlinen helikopteriin
YLE

Copterline-yhtiön hallituksen entisen puheenjohtajan, asianajaja Pekka Jaatisen katsotaan toimineen hyvän asianajajatavan vastaisesti, kun hän aikanaan esitti Copterlinen konkurssipesän pesänhoitajaksi mahdollisesti esteellistä asianajajaa. Toiminnan takia Jaatinen sai varoituksen Asianajajaliiton valvontalautakunnalta.

Valvontalautakunnan mukaan merkittävää asiassa oli se, että Jaatisen olisi pitänyt kokeneena konkurssipesän hoitajana ottaa huomioon Copterlinen yhtiökokouksen puheenjohtajana ja toisen kokouksen valmistelun aikana saamansa tiedot asianajajan mahdollisesta esteellisyydestä.

Jaatisen katsotaan toimineen hyvän asianajajatavan vastaisesti myös Copterlinen antamaa panttia koskevassa asiassa. Ongelmana oli se, että panttauksen julkivarmistus oli tekemättä.

Asianajajaliiton valvontalautakunnan julkisen selosteen mukaan Jaatinen oli jättänyt varmistamatta panttauksen voimassaolon yleiseen velkojatahoon nähden. Lisäksi Jaatinen oli ilmoittanut, ettei hänen tiedossaan ollut ongelmia panttauksen suhteen.

Näillä perusteilla valvontalautakunta antoi varoituksen asianajaja Pekka Jaatiselle. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hovioikeuteen.

Asianajaja Pekka Jaatinen toimii parhaillaan muun muassa yrityssaneerauksessa olevan Talvivaaran emoyhtiön selvitysmiehenä. Yle Uutisten tavoittama Pekka Jaatinen ei halua kommentoida asiaa millään lailla.

Varoitus toisellekin asianajajalle

Samassa Copterline-jutussa on annettu varoitus myös asianajaja Jukka Laitasalolle. Hän sai valvontalautakunnan varoituksen esteellisyydestä vuonna 2012.

Laitasalon varoitus koski hänen toimintaansa Copterlinen yhtiökokouksen puheenjohtajana ja sittemmin konkurssiin ajautuneen yhtiön pesänhoitajana. Hänen todettiin olleen esteellinen pesänhoitajaksi. Sittemmin Laitasalo vapautettiin pesänhoitajan tehtävästä konkurssiasiamiehen hakemuksesta.

Laitasalon varoituksesta valitettiin aina korkeimpaan oikeuteen saakka. KKO päätti huhtikuussa 2015 pitää varoituksen voimassa. Hovioikeus oli kumonnut varoituksen. KKO:n mukaan Laitasalo oli yhtiökokouksen puheenjohtajana saanut asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joilla saattoi olla merkitystä tehtävän hoitamisen kannalta.