Diabeteksen seulominen terveiltä ei kannatakaan

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan diabeteksen seulominen ei pidentäisi seulontoihin osallistuvien elämää. Työterveyslaitoksen pääjohtajan Harri Vainion mukaan suuntaamattomat seulonnat ovat harvoin kannattavia.

terveys
Naiselta otetaan verikoetta lääkärissä.
Yle

Aikuistyypin diabeteksen seulominen terveiltä aikuisilta ei todennäköisesti kannata. Yhdysvaltalaisessa Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan seulominen ei pidentäisi seulontoihin osallistuvien elämää.

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden varhainen hoitaminen voi silti lykätä varsinaisen diabeteksen puhkeamista.

Yhdysvaltalaisten tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä aikuistyypin diabeteksen varhainen toteaminen voisi parantaa väestön terveyttä huomattavasti. Tuoreet tulokset perustuvat aikaisempien tutkimusten aineistoihin.

Tulosten perusteella seulonnat eivät alentaisi niihin osallistuvien riskiä kuolla seuraavien kymmenen vuoden aikana. Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden hoitaminen lykkäsi diabeteksen alkamista, mutta ei vaikuttanut kuolleisuuteen. Yhdessä pitkässä tutkimuksessa elintaparemontti alensi silti potilaiden kuolleisuutta 23 vuoden seurannassa.

Aikuistyypin diabetes kehittyy helpommin ihmisille, joilla on muun muassa ylipainoa, korkea verenpaine ja diabetekseen sairastuneita sukulaisia. Sairastumista ehkäisevät esimerkiksi liikunta ja terveellinen ruokavalio. Diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa suomalaista.

Mammografiasta todistetusti hyötyä

Työterveyslaitoksen pääjohtajan Harri Vainion mukaan seulonnat voidaan jakaa suuntaamattomiin seulontoihin ja seulontoihin, joiden terveysvaikutukset on todistettu. Suuntaamattomat seulonnat osoittautuvat harvoin kannattaviksi, toisin kuin ne, joista on osoitettua näyttöä.

Esimerkkinä tutkitusta seulonnasta Vainio mainitsee naisten rintasyöpäseulonnan, josta on 50–59-vuotiailla naisilla todistetusti enemmän hyötyä kuin haittaa.

Usein kannattamattomiksi paljastuvien suuntaamattomien seulontojen kanssa ollaan Vainion mukaan ristitulessa. Laboratoriopalvelut myyvät niitä siten, kuin ne johtaisivat varmasti myönteiseen tulokseen.

Seulontamenetelmiä tutkitaan lisää, jos niistä ei tiedetä tarpeeksi. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriöllä on suositukset seulonnoista.