Kittilän kunta ei noudata julkisuuslakia

Yle Lappi on pyytänyt saada kopion julkisesta asiakirjasta. Kittilän kunta ei ole lähettänyt asiakirjaa - eikä se ole myöskään antanut lain vaatimaa selitystä siitä, miksi sitä ei ole lähetetty.

Kittilän kunnanvaltuusto kokoontui marraskuussa 2014 erottamaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Yle Lappi pyysi Kittilän kunnasta ns. Eilavaaran laskuun liittyviä asiakirjoja 4. kesäkuuta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Kittilän kunta oli saanut laskuun liittyviä asiakirjoja, mutta niitä ei ollut luovutettu esimerkiksi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Inkeri Yritykselle (vas.).

Pyyntö lähetettiin sähköpostilla vt. kunnanjohtajalle Kyösti Tornbergille ja kunnan kirjaamoon.

Tornberg: Asiakirjat ovat salaisia

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg otti yhteyttä sähköpostilla saman päivän iltana ja pyysi päästä keskustelemaan ko. pyynnöstä. Tornberg ja tämän jutun kirjoittanut toimittaja tapasivat perjantaina 5. kesäkuuta.

Tapaamisessa vt. kunnanjohtaja kertoi ensin, että pyydetyt asiakirjat ovat salaisia, koska poliisi on pyytänyt salaamaan ne. Myöhemmin keskustelussa Tornberg sanoi, että poliisi olisi "vinkannut", että ne voidaan salata julkisuuslain perusteella.

Tornbergin mukaan asiakirjoja ei voi antaa julkisuuteen, koska ne ovat osa poliisin esitutkintaa. Tornbergin mukaan hän voi salata ko. asiakirjat julkisuuslain (siirryt toiseen palveluun) 24. pykälän 3. alakohdan perusteella (ks. faktalaatikko).

Poliisi: Asiakirjat ovat julkisia

Maanantaina 8. kesäkuuta Kittilän rinneyhtiön ja kuntapäättäjien tekemisiin liittyvän jutun tutkinnanjohtaja Maria Vuorivirta-Heikkinen KRP:n Oulun-yksiköstä kuitenkin sanoi, että poliisi ei ole pyytänyt eikä varsinkaan vaatinut salaamaan ns. Eilavaaran laskua koskevia asiakirjoja.

Vuorivirta-Heikkisen mukaan poliisi olisi hakenut alkuperäisen asiakirjan pois Kittilän kunnalta ja yrittänyt löytää kaikki mahdolliset kopiot, jos se olisi halunnut pitää asiakirjat salaisina. Asiakirjat ovat päätyneet ainakin osalle keskustan valtuustoryhmästä Kittilässä.

Vuorivirta-Heikkisen mukaan kunnalla ei edes ole toimivaltaa julistaa asiakirjoja salaiseksi julkisuuslain 24. pykälän 3. alakohdan perusteella, koska se koskee vain niitä viranomaisia, jotka tekevät käytännössä esitutkintaa. Alakohta on hänen mukaansa tarkoitettu vain esimerkiksi poliisin ja tullin käyttöön.

Kunta on pysynyt hiljaa

Yle Lappi on huomauttanut Kittilän kunnalle kaksi kertaa, 8. kesäkuuta ja 18. kesäkuuta, että alkuperäinen asiakirjapyyntö on yhä voimassa, sillä vt. kunnanjohtaja Tornberg ei ole vastannut pyyntöön julkisuuslain mukaisesti.

Julkisuuslaissa määrätään hyvin selvästi, että viranomaisen on annettava kahden viikon kuluessa joko pyydetty asiakirja tai laissa määritelty selvitys siitä, miksi sitä ei voida antaa (ks. faktalaatikko).

Kittilän kunta ei ole toimittanut toistaiseksi kumpaakaan, vaikka asiakirjapyynnöstä on kulunut jo yli kaksi viikkoa.

Asiakirjat puuttuvat myös Inkeri Yritykseltä ja Suomen Kuvalehdeltä

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys on pyytänyt hallinto-oikeutta velvoittamaan Kittilän kuntaa luovuttamaan hänelle asiakirjat, joiden perusteella hänen katsottiin ylittäneen toimivaltansa kunnanvaltuustossa.

Asiakirjoja ei tuotu valtuuston kokoukseen, eikä hän itse ole saanut niitä pyynnöistään huolimatta.

Samoja asiakirjoja on perännyt Kittilän kunnalta myös Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun). Se on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Tornbergin päätöksestä määrätä ns. Eilavaara-asiakirjat salaisiksi.

Lisäksi Suomen Kuvalehti on tehnyt Lapin poliisilaitokselle tutkintapyynnön Tornbergin menettelystä.