Työntekijä kuoli – Talvivaaralle 60 000 euron sakko työturvallisuusrikoksesta

Talvivaara Sotkamo Oy on tiistaina tuomittu 60 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Syytetyistä kaksi sai sakkoja.

Kotimaa
Kaivosyhtiö Talvivaaran tehdas ja saostusallas.
Tapaturma sattui Talvivaaran metallitehtaan ulkopuolella.Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran työntekijä kuoli tehdasalueella sattuneessa rikkivetyvuodossa vuonna 2012. Kainuun käräjäoikeus tuomitsi tiistaina Talvivaara Sotkamo Oy:n 60 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Kaksi silloista työsuojelusta vastuussa ollutta tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Henkilöiden saamien sakkojen yhteissumma on vajaat 6 000 euroa.

Kolmas syytettynä ollut henkilö vapautettiin syytteistä. Kaikki vastaajat ovat koko prosessin ajan kiistäneet syyllisyytensä.

Rikkivetyvuotoon kuollut työntekijä ei käyttänyt näytteitä ottaessaan turvavarusteita. Käräjäoikeus kuitenkin painottaa, että kaivosalueella oli todistelun perusteella ollut osittain käytäntönä mennä työtehtäviin puutteellisesti varustautuneena.

Turvavarusteiden puuttuminen johtui muun muassa siitä, että kaikkia tarvittavia varusteita ei ollut saatavilla. Kenttäoperaattoreiden varustautumista ei ollut myöskään valvottu.

Käräjäoikeuden mukaan yhtiön toiminnassa tehdyt laiminlyönnit eivät olleet vähäisiä. Talvivaara Sotkamo Oy on ollut käräjäoikeuden mukaan osallinen työturvallisuusrikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen, tai sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.