16-vuotiaatkin saavat sanoa mielipiteensä kuntaliitoksesta

Kanta-Hämeessä kuntaliitosta pohditaan Riihimäen seudulla. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntaliitoksesta päätetään syyskuussa. Seudun kunnista ainoastaan Loppi haluaa kuulla myös kuntalaistensa mielipiteen mahdollisesta liitoksesta.

kuntapolitiikka
Nainen avaa kirjettä
Yle

Riihimäen seudun kuntaliitosta koskeva kuntalaiskysely lähetetään kirjeenä joka loppilaiskotiin. Kyselyyn voivat vastata kaikki heinäkuun loppuun mennessä 16-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat Lopen kunnan asukkaat.

Lopen virkamiesjohdon mukaan kysely on tarkoituksenmukaista ulottaa äänestysikäisten kuntalaisten lisäksi myös yli 16-vuotiaisiin. Alaikäisten mielipide halutaan kuulla, koska mahdollisen kuntaliitoksen totetumisen aikaan 16-vuotiaat ovat jo täysi-ikäisiä ja oikeutettuja osallistumaan mahdollisen uuden kaupungin rakentamiseen.

Kirjekyselyssä kysytään kannattaako vai vastustaako vastaaja Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntaliitosta. Kolmas vastausvaihtoehto on "en osaa sanoa". Kirjekyselyyn Lopella päädyttiiin, koska sähköisessä kyselyssä esimerkiksi vastaajien rajaaminen on haastavaa ja sen rinnalla pitäisi tasapuolisuuden nimissä joka tapauksessa olla myös paperikyslely.

Kuntalaiskysely tehdään elokuun kahdella viimeisellä viikolla ja tulokset jalkaistaan syyskuun alussa. Kuntalaiskyselyn arvellaan maksavan noin 10 000 euroa.