Nousukalojen avuksi yksityinen kalatie Kemijokeen

Auttin kalaveden osakaskunta pyrkii elvyttämään vaelluskalakantoja rakentamalla kalatien Rovaniemen Auttissa. Noin 160 metrin mittainen kalatie rakennetaan vanhaan Kemijoen uomaan tehdyn kauneuspadon yhteyteen.

Kotimaa
Havainnekuva Auttin kalatien suunnitelmasta
Jan Backman / Kannustalo
Havainnekuva Auttin kalatien suunnitelmasta
Auttin kalaveden osakaskunnan puheenjohtajaa Timo Harju-Auttia ja Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikköä Erkki Huttulaa haastattelee Raimo Torikka. Kuva: Jan Backman / Kannustalo

Lupa kalatien rakentamiseen on saatu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta viime vuoden marraskuussa. Kalatien valmistelut ja pintojen kaivuutyöt tehtiin jo viime vuoden lopulla.

Kalatien altaiden ja kallioleikkauksien rakennustyöt pyritään aloittamaan kuluvan viikon aikana. Kalatien on määrä valmistua syksyllä.

Auttin kalatie maksaa noin 180 000 euroa. Lapin Ely-keskus ja Kemijoki Oy rahoittavat varsinaisen rakentamistyön, joka on noin kaksi kolmasosaa kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävistä kustannuksista vastaa kalatien rakennuttaja Auttin kalaveden osakaskunta.

Auttijoen kalastusmahdollisuuksia paremmaksi

Kalatien kokonaispituus on noin 160 metriä ja nousukorkeus noin neljä metriä. Kalatien ylläpäässä on seitsemän allasta joiden välinen nousukorkeus on 18 senttiä. Alaosassa on useita lampimaisia altaita sekä kivillä ja soralla tehtyä koskimaista aluetta.

Kalatie mahdollistaa kalojen nousemisen Pirttikosken maisema-altaaseen sekä Auttijokeen Vanttauksen ja Pirttikosken voimalaitoksien väliseltä Kemijoelta. Kalatien on tarkoitus sopia kaikille joessa liikkuville vaelluskaloille.

- Tämä on nyt mitoitettu sillä tavalla, että mätisiioista lähtien kaikki kalat pääsevät tästä kulkemaan. Tietenkin me toivomme ja tiedämme, että harjukset ja lohikalat kulkevat siitä. Ne ovat meidän päätavoitteena, kertoo Auttin kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Timo Harju-Autti.

Lisäksi kalatien on tarkoitus antaa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia kalateiden rakentamisesta.

Lisää Auttin kylän houkuttelevuutta

Auttin kylä on yksi Kemijokivarren keskeisistä maalaiskylistä. kalatien avulla haetaan myös Auttin kylään lisää matkailullista arvoa. Alueen komeita maisemia hyödynnetään matkailun kehittämisessä sekä kylälle ominaisia elinkeinoja joita ovat palvelu- ja matkailualan yrittäminen.

Seurat ja yhdistykset toimivat myös aktiivisesti mukana kehittämistyössä sekä virkistystoiminnassa. Kalastusmahdollisuuksien parantumisen toivotaan lisäävän kylän kiinnostavuutta.

- Toiveena on, että saataisiin ihmiset tänne pysähtymään ja katsomaan kalatietä. Meidän mielestä tästä tulee aika näyttävä tehty vesimaisema kun me saamme tämän kalatien istumaan tähän luontoon, kehuu Auttin kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Timo Harju-Autti.