Tuki Broadcomista irtisanottujen työllistämiseen etenee EU:ssa

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi komission esityksen 1,36 miljoonan euron tuen myöntämisestä.

talous

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta puoltaa 1,36 miljoonan euron tuen myöntämistä Suomelle Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR).

Suomi haki tukea sen jälkeen, kun 568 ihmistä irtisanottiin Broadcom Communications Finlandin toiminnan lopettamisen seurauksena. Valtaosa irtisanotuista työskenteli Oulussa.

Rahoituksen avulla on tarkoitus edistää Broadcomin ja sen kahden alihankkijan irtisanomien työntekijöiden työllistymistä tukemalla esimerkiksi koulutusta ja yrittäjyyttä.

Rahoituksen lopullinen varmistuminen vaatii vielä hyväksynnän parlamentin täysistunnossa ja EU:n ministerineuvostossa. Parlamentti äänestää hakemuksesta heinäkuun täysistunnossa