Jyväskylän jätteet kuskataan jatkossa Tampereelle

Kotitalouksien sekajätettä ryhdytään kuljettamaan Jyvässeudulta Pirkanmaalle. Taustalla on tiukentuva kaatopaikka-asetus, joka vaikuttaa merkittävästi jätteiden käsittelyyn Mustankorkealla. Vuoden vaihteen jälkeen kaikki orgaanista ainesta sisältävä jäte tulee joko kierrättää tai hyödyntää energiana.

jätteet
Jätettä kaatopaikalla
Yle

Mustankorkea Oy on sopinut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa kuivajätteiden toimittamisesta Tammervoima Oy:n jätevoimalaan Tampereelle.

Nykyinen kaatopaikkatoiminta siirtyy pääosin historiaan, kun loppusijoittamisen sijaan kotitalouksien roskapusseista saadaan talteen jätteen sisältämä energia.

Jatkossa kierrätyskelvoton kuivajäte, eli esimerkiksi elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden muovikääreet ja kuitupakkaukset käytetään energiahyödyntämiseen.

Jätteiden siirtokuormaus Tampereelle alkaa ensi vuoden alusta. Syksyn aikana Mustankorkealle rakennetaan siirtokuormausasema, missä jäte lastataan kuljetuskontteihin.

– Tällä ei uskota olevan juurikaan vaikutusta kuivajätteen käsittelyhintoihin, arvio Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Voimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä

Jätteen poltto ei vähennä lajittelun merkitystä. Kaikki kierrätettävä, kuten biojäte, metalli, lasi, paperi ja kartonki tulee lajitella erikseen myös jatkossa.

– Meidän on tärkeää tietää, mitä olemme viemässä polttoon. Ainakin biojätteen lajittelussa olisi vielä alustavien tulosten perusteella parantamisen varaa, Martikainen sanoo.

Tampereelle tullaan toimittamaan jätettä noin 30 000 tonnia vuodessa. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikalle sijoitetaan ensi vuoden alusta enää murto-osa kokonaisjätemäärästä. Perinteiseen kaatopaikan penkkaan menee jatkossa enää alle 10 % vastaanotetuista jätteistä.