Harvinainen löytö: Jopa 600 vuotta vanhaa puista puikkaria käytettiin verkkokalastuksessa

Viime vuonna löydetty puinen, kepakkoa muistuttava puikkari hämää ulkonäöllään. Mitättömän näköinen esine on nimittäin ollut käytössä tai valmistettu 1400–1600-lukujen aikana. Se valottaa Kainuun ja Suomussalmen "hämärää aikaa".

Kotimaa
Suomussalmelta löydetty vanha puikkari, jota on käytetty verkkokalastuksessa apuvälineenä.
Metsähallitus

Vuonna 2014 Metsähallituksen valtion maiden kulttuuriperintökohteiden inventoinnin (siirryt toiseen palveluun) yhteydessä käytiin tarkistamassa Suomussalmella kohde, jossa tiedetään olleen asutusta jo kivikaudella. Salonsaaren etelärannalta löydettiin tuolloin puinen reiällinen kepakko.

Tämän vuoden kesäkuussa esineen radiohiiliajoitus saatiin valmiiksi, ja paljastui, että se on ollut käytössä tai valmistettu 1400–1600-lukujen aikana.

Esine on todennäköisesti puikkari, jota on käytetty verkkokalastuksessa. Sen avulla on koottu verkkoa, kun sitä on laskettu veteen tai nostettu vedestä.

– Se on hieno löytö, hyvin harvoin inventoinneissa löytyy puuesineitä. Se on poikkeuksellista. Esine on aika harvinainen, en ainakaan itse tiedä, että toista samanlaista esinettä olisi tallessa, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Hanna Kelola-Mäkeläinen kertoo.

Puikkari löydettiin moniperiodisen asuinpaikan edustalta. Sen ajoitus osuu "hämärään aikaan" Kainuun ja Suomussalmen historiassa.

– Esihistoriallisen ajan lopusta ja historiallisen ajan alusta tiedetään aika vähän. Tämä löytö vähän valottaa tätä "hämärää aikaa", Kelola-Mäkeläinen mainitsee.

Noin 20 sentin mittainen puusta veistetty puikkari, jonka toisessa päässä on reikä ja lovia, on toimitettu Museovirastolle. Siellä esine konservoidaan, eli turvataan sen säilyminen, ja laitetaan kokoelmaan.

Kajaanista löydetty paljon tervahautoja

Metsähallituksen hanke alkoi vuonna 2010 ja se päättyy tämän vuoden lopussa. Kun hanke on päättynyt, koko Suomesta on inventoitu noin 4,4 hehtaaria.

Inventoinnissa kerätään tietoa valtion maiden erityyppisistä kulttuuriperintökohteista kivikaudelta aina 1950–60-luvuille asti. Kohteisiin sisältyvät lakisääteisten suojeltujen muinaisjäännös- ja rakennusperintökohteiden lisäksi myös muut kulttuuriperintökohteet. Kohteita ovat muun muassa metsätyökämpät, niittyladot sekä viime sotien aikaiset sotahistorialliset kohteet.

Salonsaaren eteläranta.
Metsähallituksen kuvaan on merkitty punaisella nuolella puikkarin löytöpaikka.Metsähallitus

Tänä kesänä hankkeen puitteissa on 10 tiimiä ympäri Suomen inventoimassa kulttuuriperintökohteita valtion metsissä. Kainuussa on vielä kaksi tiimiä paikalla, Sotkamo-Paltamo-Vaala -akselilla. Kajaanin kulttuuriperinnön inventointi saatiin hetki sitten päätökseen.

– Olemme löytäneet reilut sata kohdetta Kajaanin alueelta, aika paljon odotetustikin tervahautoja. Mutta myös mielenkiintoisia vanhempia asuintiloja, sekä pienistä paikallisista kylistä löydettyjä asuinpaikkoja, Hanna Kelola-Mäkeläinen kertoo.

– Koko maan osalta löydökset selviävät syksyllä, että mitä kaikkea on löydetty.

Samassa radiohiiliajoituksessa Suomussalmen puikkarin lisäksi oli myös Ilomantsista löydettyjä esineitä. Ne ovat 10 000 vuoden takaa, joten esineiden avulla saatiin hiukan uutta tietoa Suomen varhaisimmasta asutuksesta.