1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hiippakunnat

Kuopion hiippakunnan piispasta Jari Jolkkosesta tehtiin valitus

Valitus koskee sitä, onko hiippakunnan uutiskirjeessä syyllistytty virheelliseen tiedotukseen. Taustalla on kiista siitä, pitääkö seurakuntien varoilla tukea järjestöjä, jotka eivät esimerkiksi hyväksy naispappeutta.

Kuva: Sanna Kähkönen / Yle

Kuopion hiippakunnan piispasta Jari Jolkkosesta on tehty valitus.

Valitus koskee sitä, onko hiippakunnan uutiskirjeessä syyllistytty virheelliseen tiedotukseen. Uutiskirjeessä käsiteltiin kirkolliskokouksen päätöstä, joka koski lähetysmäärärahojen jakoa vuosi sitten toukokuussa.

Taustalla on kiista siitä, pitääkö seurakuntien varoilla tukea järjestöjä, jotka eivät esimerkiksi hyväksy naispappeutta. Asia on herättänyt jännitteitä pääkaupungin seurakunnissa.

Kuopion hiippakunnan uutiskirjeessä todettiin, että kirkolliskokouksen linjan mukaan kirkon kaikki viralliset lähetysjärjestöt ovat samalla viivalla avustusvaroista päätettäessä.

Selvityspyyntö lähetettiin ensin kirkkohallitukselle, mutta se siirsi asian Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäväksi. Sitä varten piispa Jari Jolkkoselta on pyydetty asiasta selvitys.

– Mielestäni on hyvä, että asiaa selvitetään, Jolkkonen kommentoi.

Jolkkosen mukaan kysymys on siitä, kenen tehtävänä on valvoa kirkon virallisten lähetysjärjestöjen toimintaa ja mitkä ovat kirkkolainsäädännön mukaisia arviointiperusteita lähetysmäärärahoja jaettaessa.

– Pidän hyvänä, että arkkipiispan johtama Kirkon ulkoasiain neuvosto valvoo nyt järjestöjen toimintaa ja että arviointiperusteista on nyt kirkolliskokouksen perustevaliokunnan näkemys. Tuen molempia, Jolkkonen sanoo.

Valitusta käsitellään kesälomien jälkeen alkusyksyllä.