Viljelijät saivat helpotusta kylvöongelmiinsa – "Lisäaika tuli todella tarpeeseen"

Viljelijöillä on märästä keväästä ja alkukesästä johtuen ollut vaikeuksia päästä pelloilleen tekemään kylvötyöt. EU-tukiehtojen mukaan viimeinen kylvöpäivä on tänään tiistaina.

Kotimaa
Kesän rankat sateet ovat saaneet pellot lainehtimaan Pohjois-Pohjanmaalla 26.6.2015
Kimmo Hiltunen / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö on tarkentanut viljelijöiden ohjeistusta märkyydestä johtuvissa kylvöongelmista. EU-tukiehtojen mukaan viimeinen kylvöpäivä on pääsääntöisesti 30. kesäkuuta. Tarkennetussa ohjeistuksessa todetaan muun muassa, että mikäli kylvöt jäävät tekemättä, mutta pellot kannattaa vielä kylvää heinäkuun puolella, asiasta voi ilmoittaa kuntaan 21. heinäkuuta saakka.

Esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 10–20 prosenttia kylvöistä on tekemättä, joillakin paikkakunnilla prosenttiluku on jopa 30 prosenttia. Huonoimmat tilanteet ovat Kainuussa, Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsirannikolla.

– Kainuussa hankalimmille pelloille ei ole päästy kylvämään märkyyden takia. Lisäaika tuli todella tarpeeseen. Tällä hetkellä tilojen talous ei ole muutenkaan kovin hyvällä kantilla, MTK Pohjois-Suomen vs. kenttäpäällikkö Anita Mäkipelto kertoo.

Sateet ovat kylvämisen lisäksi vaikeuttaneet rehun tekemistä.

– Pellot eivät kestä koneita, joten rehuja ei päästä tekemään. Toinen seikka on se, että jos huonokuntoiselle pellolle mennään tekemään rehua, koneet jättävät uria peltoon. Tämä ei tee hyvää kasvustolle, mikä puolestaan heikentää jatkossa pellon tuottavuutta, Mäkipelto mainitsee.

Viljelijöillä on useita vaihtoehtoja

Mikäli viljelijä arvioi, että pellot kannattaa vielä kylvää, hänen täytyy ilmoittaa kylvöjen myöhästymisen syy kuntaan viimeistään 15 työpäivän kuluessa eli 21. heinäkuuta mennessä. Olosuhteista johtuva myöhästymisen syy on osoitettava esimerkiksi tiedoilla sademääristä tai kuvilla märistä pelloista. Pellot on kylvettävä 15. kesäkuuta tehdyn kylvöalailmoituksen mukaisesti heti kun ne kuivuvat. Lohkoille haetut tuet voidaan tällöin maksaa hakemuksen mukaisesti.

Tällä hetkellä tilojen talous ei ole muutenkaan kovin hyvällä kantilla.

Anita Mäkipelto

Viljelijöillä on myös muita vaihtoehtoja. Jos peltoja ei kannata enää kylvää viljelijän mielestä, mutta hän pitää kylvämättömyyttä tilansa kannalta merkittävänä, hänen pitää ilmoittaa asiasta kuntaan. Siellä päätöksen siitä, onko kylvämättä jäänyt ala vaikuttanut merkittävällä tavalla tilaan, tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Viljelijän on perusteltava kylvämättömyyden syyn lisäksi miksi kylvämätön ala on tilalle merkittävä.

Jos viljelijän ilmoitus hyväksytään kunnassa, kylvämättömälle alalle maksetaan pääsääntöisesti tuet.

Jos ilmoitusta ei hyväksytä kunnassa, viljelijän on syytä perua kylvämättömältä alalta kaikki tuet. Alalle ei tällöin makseta mitään tukia eikä asiasta tule seuraamuksia valvonnassa. Lohkon korvauskelpoisuuteen tai tukioikeuksiin perumisella ei ole vaikutuksia.

Kolmantena vaihtoehtona on se, että viljelijä arvioi kylvämättömän alan pieneksi ja vähämerkitykselliseksi. Tuolloin hänen on syytä perua lohkon tuet, eikä tämän vuoden tukia makseta kyseiseltä alalta.

Aikaisemmilla EU-asetuksilla myöhästymisilmoitus piti tehdä 10 työpäivän kuluessa. Lisäksi tänä vuonna ylivoimaiseksi esteeksi kylvämiselle luetaan hyvin pitkä sadekausi ja siitä aiheutuva peltojen märkyys.