Hallitus tukee rahapeliyhtiöiden yhdistämistä

Rahapelimonopolia on perusteltu parhaana tapana vähentää rahapelaamisesta koituvia haittoja. Samalla säilytetään rahapelien tuottojen käyttö yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

politiikka
Ruletti pyörii.
Yle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta kannattaa rahapeliyhtiöiden, Fintoton, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen, yhdistämistä.

Yhdistymistä valmistelemaan on tarkoitus perustaa väliaikainen integrointiyhtiö. Rahapeliyhtiöt ja valtio valmistelevat elokuussa yhteisymmärryspöytäkirjan integrointiyhtiön työstä. Osapuolten on keskusteltava rahapeliyhtiöiden työntekijöiden asemasta ja yhtiöiden tuottojen saajista.

Rahapeliyhtiöiden mahdollisesta yhdistymisestä tehtiin viime hallituskaudella yksimielinen parlamentaarinen selvitys. Tavoite on, että suomalaisten rahapeliyhtiöiden yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä säilyy Suomessa. Monopolia on perusteltu parhaana tapana estää pelien väärinkäytökset ja vähentää rahapelaamisesta koituvia haittoja. Samalla säilytetään rahapelien tuottojen käyttö yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuottojen jaosta säädetään uusi tuotonjakolaki, jos asia etenee suunnitelmien mukaisesti.

Yhdistämisen on tarkoitus edetä siten, että hallituksen esitykset voitaisiin antaa eduskunnalle viimeistään kevätistuntokaudella 2017.