Hellerajalla yksikin aste lisää kuolemia

Vuosien 2003 ja 2010 pitkittyneet hellejaksot lisäsivät kuolleisuutta merkittävästi. Suomessa helleaaltojen aikaiset kuolemat ovat jopa kansantaloudellinen riskitekijä. Parasta olisi, jos lämpöä olisi 12-17 astetta.

Kuva: Yle

Lämpötilan nousu hellelukemiin ei ole pelkästään hyvä ja hieno asia. Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan kuolleisuus lisääntyy neljä prosenttia jokaista koettua lämpöastetta kohti, kun lämpötila on yli 24 astetta.

Koettu lämpötila huomioi lämpötilan lisäksi ilman kosteuden. Se kuvaa myös elimistön kuumuudesta johtuvaa taakkaa.

Tilasto perustuu (siirryt toiseen palveluun) vuosien 2003 ja 2010 hellejaksojen kuolleisuusvaikutukseen. Vastaava pitkä hellejakso oli vuonna 2014, kun hellejakso kesti 38 päivää.

Tutkimuksen mukaan helleaaltojen aikana yli 75-vuotiaiden päivittäiskuolleisuus lisääntyi keskimäärin 21 prosenttia. Myös pitkäaikaissairaiden kuolleisuus lisääntyi selvästi. Eniten helteellä oli vaikutusta naisten kuolleisuuden lisääntymiseen. Kaikkiaan helteet johtivat Suomessa satoihin ennenaikaisiin kuolemiin, Euroopassa jopa 70 000 ennenaikaiseen kuolemaan.

Tutkimuksen päätelmä on se, että pitkittyneet helleaallot ovat Suomessa merkittävä kansantaloudellinen riskitekijä.  Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että kuolleisuus lisääntyy jo yksittäisten lämpimien päivien aikana, vaikka helleraja ei ylitykkään. Alimmaksi kuolleisuus jää, kun lämpötila on 12-17 astetta.

Hellevaroitus (siirryt toiseen palveluun) annetaan, kun päivän maksimilämpötila ylittää 27, 30 ja 35 astetta vähintään kolmena päivänä peräkkäin.