Kulttuurialan koulutus vähenee rajusti – tekniikkaan ja liikenteeseen lisää tutkintoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan kulttuurialan tutkintotarve vähenee 2020-luvulla yli kolmanneksella nykyisestä. Vähennystä on luvassa myös muun muassa yhteiskuntatieteiden ja matkailualan koulutukseen, mikäli OKM:n esitys toteutuu.

kulttuuri
Yksityiskohta maalauspaletista.
Yle

Opetus-ja kulttuuriministeriö on ahkeroinut parhaimpaan loma-aikaan esityksen 2020-luvun koulutustarpeista. Esityksessä linjataan sekä koulutusasteiden että koulutusalojen tulevaisuudennäkymiä.

Koulutusaloista eniten leikkuri puree kulttuuriin. Kulttuurialan tutkintoja on vuosina 2011-2013 ollut keskimäärin 5 761 kappaletta. OKM:n esityksen mukaan alan tutkintotarve vähenee ensi vuosikymmenellä 3 630:een.

Viime vuosia vähemmän tutkintoja tullaan esityksen mukaan lähitulevaisuudessa tarvitsemaan myös yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksessa.

Lisää tekniikan ja liikenteen koulutusta

Tutkintotarve kasvaa eniten tekniikan ja liikenteen koulutuksessa. OKM:n esityksen perustana on pääministeri Juha Sipilän näkemys siitä, että Suomen vahvuuksia ovat tulevaisuudessa bio- ja kiertotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle sekä luonnonvara- ja ympäristöalalle tarvitaan esityksen mukaan lisää koulutusta.

Lisäystä yliopistokoulutukseen

Nuorille suunnatun koulutuksen tutkintotarve kasvaa OKM:n esityksen mukaan 2020-luvulla yliopistokoulutuksessa ja vähenee ammattikorkeakoulutuksessa sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Tohtorikoulutuksen tavoitteeksi ehdotetaan nykytason säilyttämistä, mutta samalla tohtoritutkintojen suorittaneiden tulisi sijoittua nykyistä enemmän yksityiselle sektorille.

OKM:n esityksessä ilmaistaan huoli siitä, että Suomi on menettämässä asemansa koulutuksen mallimaana. Suomen vahvuutena toiminut koulutuksen tasa-arvo näyttää heikentyneen ja sosiaalinen tausta vaikuttavan yhä voimakkaammin oppimistuloksiin.