Räjäytystyömaa röntgenin seinänaapurina

Uuden päivystyssairaalan rakennustyöt vaikuttavat aivan työmaan vieressä olevien osastojen toimintaan. Esimerkiksi kuvantamisyksikön herkät laitteet joudutaan sammuttamaan ennen räjäytyksiä. Myös potilaita on jouduttu ohjaamaan pois työmaan läheisiltä ikkunoilta.

räjäytystyöt
Havainnekuva Etelä-Karjalan keskussairaalan  laajennuksesta
Uudisrakennuksessa hyödynnetään taidetta muun muassa paranemisen edistäjänä.Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy ja Partanen & Lamusuo Oy

Etelä-Karjalan keskussairaalan uuden päivystyssairaalan pohjarakennustyöt aloitettiin viime viikolla. Rakennettava sairaalaosa on nimetty K-sairaalaksi. Uuteen rakennukseen keskitetään muun muassa yleis- ja erikoissairaanhoidon päivystys.

Sairaalan louhinta- ja maansiirtotyöt aloitettiin viime viikolla. Räjäytystyöt pyritään saamaan valmiiksi syyskuuhun mennessä. Sairaalan tieltä joudutaan raivaamaan kalliota, joten käytännössä tällä hetkellä työ keskittyy räjäytyksiin.

Räjäytystöissä on jouduttu huomioimaan, että työmaan seinänaapurina sijaitsee esimerkiksi röntgen- ja magneettikuvauslaitteistoa. Räjäytykset suoritetaan tarkasti suunniteltuna aikana, jotta sairaalan puolella pystytään varautumaan tärinään.

Kuvantamiskeskuksen palveluesimies Pirjo Suvanto kertoo, että potilasturvallisuus on aina etusijalla. Säteily- tai magneettikuvausta ei saa tehdä räjäytysten kanssa samaan aikaan herkkien laitteiden vuoksi. Kuvat voivat myös epäonnistua, jos räjäytyksiä tehtäisiin samaan aikaan.

– Jos meillä on jokin kriittinen toimenpide menossa, niin me ilmoitamme urakoitsijalle ettei räjäytyksiä voi tehdä. Yhteistyö räjäytystyömaan ja osaston kanssa on toiminut toistaiseksi hyvin. Ainakaan toistaiseksi rakennustyömaasta ei ole ollut isompaa haittaa.

Potilaita siirretään räjäytysten ajaksi pois työmaan seinustan ikkunoilta, sillä räjäytykset voivat rikkoa ikkunoita.

Räjäytystyömaan läheisyydessä on myös leikkaussaleja, joten työmaalla pyritään pienentämään työstä aiheutuvaa pölyä. Rakennuttajakonsultti Tomi Käiväräinen kertoo, että sairaalan puolelle on asennettu tärinämittareita, joilla seurataan värähtelyjen taajuuksia ja voimakkuuksia.

– Meillä on pitkin päivää määritelty viiden minuutin räjäytysaikoja, joiden puitteissa toimimme. Räjäytyksistä kerrotaan aina etukäteen osastoille.

– Räjäytysten suunnitteluvaiheessa on jouduttu tarkkaan laskemaan, minkä kokoisilla panoksilla työtä tehdään. Työssä käytetään myös erilaisia räjäytystekniikoita, jotta värähtelyn vaikutukset jäävät mahdollisimman pieneksi.

Toistaiseksi potilailta ei ainakaan Suvannon korviin ole kantautunut valituksia työmaasta. Potilaita pyritään tiedottamaan räjäytyksista esimerkiksi käytäville asetetuilla lapuilla.